Øystein Dørum og NHO har helt rett. Hvorvidt koronapandemien vil gi en stor konkursbølge har vi enda ikke fått svaret på.