Reskontrohold er en oppgave som er godt egnet for å overlate til andre. Det er dessuten flere grunner til at du faktisk bør gjøre det.