Har du havnet i en tvist om betalingsbetingelser eller leveranser og alt er gått helt i stå, er det ofte forliksrådet som er neste stopp. Hva innebærer dette, og hvordan kan du øke sjansen din for å få medhold i forliksrådet?