Jeg går ut fra at du stiller krav til leverandører du kjøper varer og tjenester av. Du forventer sannsynligvis god kvalitet, og du forlanger trolig dokumentasjon på at det du kjøper er produsert i samsvar med gjeldende lover og regler. Har du tenkt på at du bør stille slike krav til det selskapet du kjøper inkassotjenester av også?