Når nye kunder tar kontakt med oss blir vi ofte spurt om vi har erfaring fra den bransjen de jobber med. Det har vi svært ofte, både når det gjelder tekniske løsninger og kompetanse, men vi svarer som regel at det er underordnet – og med god grunn. Her kan du lese om hvorfor vi hevder at spesifikk kunnskap om den enkelte bransje for det meste er unødvendig.