Samfunnsansvar

Derfor er bærekraft viktig for et inkassoselskap

10. desember 2021 Lesetid: 6 min

— Å opptre ansvarlig og bærekraftig er avgjørende for å lykkes, både som selskap og for å tiltrekke oss de smarteste hodene, sier Geir Inge Skålevik - administrerende direktør i Lowell Norge.

I dag forventes det at både store og små virksomheter opptrer på en bærekraftig måte. Det som er forvirrende er at begrepet bærekraft kan forstås på flere måter.

— Det er viktig å erkjenne at vi lever i en verden der det er knapphet på godene, sier Skålevik. Når vi som virksomhet ønsker å ta vårt samfunnsansvar og opptre bærekraftig, handler det derfor om at vi må gi mer enn vi tar på de arenaene vi befinner oss på.

— Miljø og klima er kanskje det mest åpenbare, men også økonomi og sosiale forhold er viktige bærebjelker her - fordi de viser hvor vi kan gjøre en forskjell, sier Skålevik.

— At vi opptrer bærekraftig er ikke bare viktig utad, det er også helt nødvendig for å tiltrekke seg og beholde de flinkeste hodene, fortsetter han. Skal våre bærekrafttiltak oppfattes som reelle, kan de derfor ikke bare vises fram i våre festtaler - de må være en integrert del av virksomhetens strategi. Dette kan naturligvis gjøres på flere måter, men for å kunne måle effekten av de ulike tiltakene, er det avgjørende at vi følger standardiserte og dokumenterbare bærekraftsprogrammer, sier Skålevik.

Fra lovregulering til god inkassoskikk

geir_inge_skalevik (1)— Historisk sett er det nok bare å innrømme at inkassobransjen har hatt et rufsete omdømme. For oss blir derfor bærekraft en arena der vi kan vise omverdenen at vi faktisk tar vårt samfunnsansvar, at vi har et formål, og at vi jobber bevisst for å bedre de delene av den verdikjeden vi har innflytelse på, sier Skålevik.

— Bransjen vår kjennetegnes ved at rammene er lovregulert. Regelverket blir i tillegg jevnlig revidert, og vi har offentlige tilsyn som kontrollerer jobben vi gjør. Samtidig må vi forholde oss til at begrepet "god inkassoskikk" er åpent for tolkning, og at innholdet derfor vil variere og endre seg med tiden.

— I dag har vi nok et større fokus på å få enkeltmennesker tilbake i stabil økonomisk situasjon, samtidig som vi hjelper våre kunder å inndrive fordringene sine på en effektiv måte. Dette er lønnsomt for alle, og fra mitt ståsted et tydelig bevis på at bransjen har blitt mer profesjonell og seriøs, sier Skålevik.

— Denne fokusendringen har også påvirket hvordan vi jobber i Lowell. Vi startet med å finne vårt formål og definere vår plass i samfunnet, og så handler det om å vise at vi virkelig kan gjøre en forskjell ved å bedre de delene av kredittsyklusen vi har innflytelse på.

LES OGSÅ: Nordmenns økonomi etter 1 år med pandemi

Bærekraft: En naturlig del av vår finansielle rapportering

— Fra og med 2. kvartal 2021 startet vi med et Bærekraft-scorecard, der vi identifiserte 12 KPI-er vi skal måle. Vi måler for eksempel:

  • Better for customers: En ren NPS (net promoter)-score der vi måler hvorvidt de som ringer inn vil anbefale oss som leverandør.
  • Better for society: Hvor mange har blitt gjeldfrie ved å innfri all sin gjeld? For 2020 var svaret hele 1,5 millioner mennesker i våre 3 regioner.
  • Better for society: Likestilling og mangfold. Likestilling kan definitivt være kjønnsbalanse, men dette punktet handler vel så mye om at vi ønsker å fremme og tilrettelegge for mangfold. Mangfold handler om ulikhet, og vi er av den oppfatning at ulikhet i væremåte, arbeidsform, alder, lederstil med mer, kan gjøre oss mer inkluderende og dermed også bedre og mer lønnsomme.
  • Vi måler også graden av fornøyde medarbeiderne. Dette er viktig fordi vi vil tiltrekke oss kvalifisert personale, men også fordi det å ha fornøyde medarbeidere smitter over på kundene. Her bruker vi en medarbeiderundersøkelse som brukes på tvers av ulike bransjer.

— For oss er det viktig å få fram at dette er en løpende prosess. Det betyr for det for det første at antallet KPI-er vil utvides, og vi har allerede en ambisjon om å ha over 20 KPI-er innen utgangen av 4. kvartal. I tillegg vil disse KPI-ene bli offentliggjort sammen med vår finansielle rapportering fra og med 2021.

— Dette er dermed et konkret eksempel på at bærekraft i dag har blitt en integrert del av Lowells finansielle strategi.

— Samtidig skal vi heller ikke legge skjul på at vi fortsatt har forbedringspotensiale. Lowells egne klimagassutslipp har for eksempel vært vanskelig å måle, så per nå har vi ikke egne tall på dem. Det er imidlertid tall vi har forpliktet oss til å gi allerede i 2022, så dette er altså på vei, avslutter Skålevik.

Vil du vite mer om hvordan Lowell forholder seg til bærekraftsmålene? SE DETTE WEBINARET MED GEIR INGE SKÅLEVIK.

LES OGSÅ: 

Lowell

Lowell

Lowell er Europas nest største aktør innen kreditthåndtering. Vi tilbyr helhetsløsninger og tjenester innen kreditthåndtering til store så vel som mindre bedrifter. Våre tjenester omfatter alt fra fakturering, betalingstjenester, inkassotjenester, kjøp av fordringer og omfattende analysetjenester.

Bærekraft