Young man at Operataket, Oslo - photo Pixabay__web-1

Nordmenn ser mørkere på sin privatøkonomiske trygghet nå enn før pandemien. Det viser tall fra Lowells Betalingsindikator.

Lowells Betalingsindikator er en årlig undersøkelse som sammenligner parametere som økonomisk sikkerhet, betalingsevne og forbruk. Tilsammen 6000 respondenter i Norge, Danmark, Sverige og Finland ble intervjuet i februar 2021. 

I et nordisk perspektiv er det finnene som stikker seg negativt ut, med en av fem som opplever at de har en utrygg økonomi med små marginer og lite økonomisk buffer.

Om du ønsker innsikt i nordiske husholdningers holdninger og adferd i forhold til økonomien kan du delta på vårt felles nordiske webinar 18. mai hvor Betalingsindikatoren blir gjennomgått i detalj.

Trykk her for å melde deg på webinaret nå

De unge er mest urolige

25% av de norske respondentene sier de ofte bekymrer seg for sin økonomiske situasjon, mot 20% i 2019. Unge i alderen 18-34 år er mest urolige: I denne gruppen er hele 38% ofte bekymret. Det er også i denne aldersgruppen bekymringen har økt mest. 

Det er likevel ikke bare de unge som har svekket motstandskraft mot uforutsette utgifter.

Hele 17% av de norske respondentene oppgir at det vil være umulig eller vanskelig å håndtere en uforutsett utgift på 5.000 kroner. Det er like mange som i Danmark, mens det blant svenskene er 14% som vil slite med denne utgiften. I Finland er andelen hele 26%. 

11% sier det er svært sannsynlig at de i løpet av de neste 3 månedene ikke vil kunne betale én eller flere fakturaer, fordi de ikke har nok penger.

Urovekkende tall

25% av de spurte oppgir at deres privatøkonomiske situasjon påvirker helse og livskvalitet negativt.

Geir Inge Skålevik, administrerende direktør i Lowell Norge, synes tallene er urovekkende.

— Selv om bekymringsnivået blant folk kanskje er høyere enn normalt på grunn av Korona, må vi ta slike tall på alvor, sier Geir Inge Skålevik.

Ikke over ennå?

Selv om tiltakene forhåpentlig begynner å gå mot slutten, er det langt fra sikkert at de økonomiske konsekvensene av Koronakrisen er over.

Rikke Kjølen— I starten av krisen fryktet vi flere konkurser, inkassosaker og betalingsutsettelser. Men de uteble, hovedsakelig på grunn av offentlige støtteordninger og kreditorer som utsatte betalingsfristen. Vi skal likevel ikke glemme at mange av ordningene er utsettelser. Den store syretesten på koronaeffekten vil derfor komme når små og mellomstore bedrifter skal betale ut feriepenger i juni, sier Rikke Kjølen (bilde t.h.), avdelingsleder i Lowell.

1 av 20 oppgir at de planlegger å “avhjelpe” situasjonen med å ta opp usikrede lån i løpet av de 3 neste månedene. 

Rikke Kjølen advarer mot slike låneopptak. 

— Etter innføringen av gjeldsregisteret vil det heldigvis ikke være like lett å øke forbruksgjelda for mange. Vi har allerede en høy grad av forbruksgjeld her i landet, avslutter en bekymret Rikke Kjølen.

 

Bli med på nordisk webinar

Om du ønsker innsikt i nordiske husholdningers holdninger og adferd i forhold til økonomien kan du delta på vårt felles nordiske webinar 18. mai hvor Betalingsindikatoren blir gjennomgått i detalj.

Meld deg på webinaret

PS! Webinaret avholdes på engelsk