Samfunnsansvar

Det er de unge voksne som bærer koronaregningen

12. mai 2021 Lesetid: 11 min
Selv om de ulike nordiske landene har valgt ulike korona-strategier viser Lowells Betalingsindikator at det er de unge voksne som har fått den største økonomiske smellen.

— Og dette gjelder ikke bare i Norge. Vi ser den samme tendensen i hele norden: Så langt er det aldersgruppen 18-34 som er koronapandemiens økonomiske tapere.

I følge Lowells Betalingsindikator er det ingen annen aldersgruppe som har lavere økonomisk trygghet.

— I Norge oppgir for eksempel 22% i gruppen 18-34 at de har en lav økonomisk trygghet. Og her er det verdt å merke seg at dette tallet har økt fra 17% i 2019.

— Enda verre blir det hvis vi kun ser på studenter. Der oppgir hele 31% av de spurte at de føler seg økonomisk utrygg. Dette er faktisk en dramatisk økning fra 2019, da tallet var på 13%.

Vi ser den samme tendensen i våre naboland:

● I Sverige oppgir 19% lav økonomisk trygghet, mens tallet blant studenter er 33%
● I Danmark oppgir 20% lav økonomisk trygghet, mens tallet blant studenter er 28%
● I Finland oppgir 22% lav økonomisk trygghet, mens tallet blant studenter er 24%

 

Rammes hardest ved permitteringer

Det er aldersgruppen 18-34 som er mest utsatt når bedrifter må si opp eller permittere ansatte.

Dette skyldes i hovedsak to forhold:

— Det er mange studenter i denne yrkesgruppen og de jobber ofte deltid i varehandel, turisme og serveringsbransjen. Altså typisk yrker hvor permittering har vært utbredt i forbindelse med koronakrisen. I tillegg er denne aldersgruppen relativt ferske i arbeidsmarkedet. De har dermed lav ansiennitet, så når arbeidsgiver må permittere eller nedbemanne er det de som ryker først.

Tabell: Permitterte på grunn av koronakrisen:

  Norge Sverige Danmark Finland
Alle aldre 18 % 13% 8% 16%
18-34 år  26% 15% 13% 14%

 * Som tabellen viser kommer Norge dårligst ut. Finland er unntaket, men der er allerede totaltallet høyt.

Utrygghet gir bekymringer

— I Norge var det hele 39% av de spurte mellom 18-34 år som var enig, eller helt enig i at de bekymret seg for økonomien. Ser vi på de mellom 35-54 år synker tallet til 26%, så forskjellen mellom aldersgruppene er markant.

— Nok en gang ser vi at dette er en tendens som er lik i hele norden:

Norge Sverige Danmark Finland
39%
(vs 26% 35-54 år)
 28 %
(vs 22% i 35-54)
 34%
(vs 26% i 35-54)

42%
(vs 40% i 35-54)

 

Lite penger igjen ...

— Tallene fra den nordiske Betalingsindikatoren bekrefter ikke bare at de mellom 18 og 34 betaler en høyere pris for koronatiltakene. De indikerer også at fortsatte nedstengninger, slik vi nå ser i alle våre nordiske land, kan forsterke denne tendensen.

— Det er fordi denne aldersgruppen allerede i dag har minst penger til overs etter at faste utgifter er betalt:

Aldersgruppe Norge Sverige Danmark Finland
18-34 år 22% har under 1000 kroner igjen  16% har under 1000 kroner igjen 21% har under 1000 kroner igjen 30% har under 1000 kroner igjen

 

— Vi har også spurt "Hvor sannsynlig er det at du i løpet av de 3 neste månedene ikke vil kunne betale en eller flere fakturaer fordi du ikke har nok penger.

Heller ikke det er spesielt lystig lesing.

Aldersgruppe Norge Sverige Danmark Finland
18-34 år 11% 9% 11% 13%

Ett klart og tydelig råd!

— Vi skandinaver er nok ganske like ved at vi ikke er så glade i å snakke om egen økonomi. Det kan det være mange gode grunner til. Vår jobb er likevel å gå i dybden på tallene, og da er det verdt å merke seg følgende:

— Betalingsindikatoren viser nemlig at aldersgruppen 18-34 er overrepresentert når det gjelder negative grunner til at det er flaut å snakke om egen økonomi. Som tabellen viser gjelder dette i hele norden:

  Norge Sverige Danmark Finland
Jeg skammer meg over min egen økonomi 25% - 18-34 år
vs
(19% i gruppen mellom 35-54)
25% - 18-34
vs
(15% i gruppen mellom -35-54)
21% - 18-34
vs
(16% i gruppen mellom 35-54)
32% - 18-34
vs
(27% i gruppen mellom 35-54)
Jeg har for dårlig kontroll over økonomien min 20% - 18-34
vs
(12% i gruppen mellom 35-54)
19% - 18-34
vs
(12% i gruppen mellom 35-54)
21% - 18-34
vs
(12% i gruppen mellom 35-54)
16% - 18-34
vs
(12% i gruppen mellom 35-54)

— Det at så mange synes det er flaut å snakke om egen økonomi er et faresignal vi må ta på største alvor. Vår erfaring er nemlig krystallklar: Dersom du ikke klarer å betale en regning gjelder det å ta kontakt med kreditor så raskt som mulig.

Dialog er alltid det beste første steget, men da du faktisk tørre å snakke med din kreditor.

 

Få tilgang til rapporten

Om du ønsker dypere innsikt i nordiske husholdningers holdninger og adferd i forhold til økonomien kan du laste ned hele rapporten, samt materialet fra vårt nordiske webinar 18. mai.

Last ned materiale her

 

Rikke Kjølen

Rikke Kjølen

Betalingsindikatoren Payment Indicator Korona