Samfunnsansvar

– Krisen er definitivt ikke avblåst

7. mai 2021 Lesetid: 5 min

Øystein Dørum og NHO har helt rett. Hvorvidt koronapandemien vil gi en stor konkursbølge har vi enda ikke fått svaret på. 

De ferske SSB-tallene viser at det ble åpnet 839 konkurser i løpet av første kvartal 2021. Det er en nedgang på over 30% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Det er selvsagt gode nyheter.

Vi skal likevel være forsiktige med å tolke tallene dit hen at vi nå kan avlyse konkursbølgen som har truet norsk næringsliv det siste året.

Det var derfor godt å se at Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, var svært tydelig da han uttalte seg til E24 og sa at konkurstallene var kunstig lave.

Dystre tall vi kjenner igjen

Dørum pekte blant annet på NHOs siste medlemsundersøkelse som viser at:

  • 14% av NHOs bedrifter, altså hver syvende bedrift, fortsatt tror det er en reell fare for konkurs.
  • I tillegg meldte hele 18% av bedriftene om "umiddelbare betalingsproblemer"

Dette tyder på at det bare er et tidsspørsmål før de får problemer med kreditorene, og det er dessverre tall vi i Lowell kjenner oss igjen i. Som en av Europas største kreditthåndteringsaktører publiserer vi hvert år en Nordisk Betalingsindikator, der vi tar temperaturen på lommebøkene o våre nordiske land.

Der viser de ferske tallene blant annet at selvstendig næringsdrivende er blant de gruppene som sliter mest.

  • Her oppgir 1 av 4 at de tror de ikke vil klare å betale en eller flere fakturaer de neste tre månedene fordi de mangler penger.

Utsettelser er bare det. Utsettelser

Det er derfor ingen hemmelighet at vi fortsatt frykter at antallet konkurser kan øke brått i tiden framover.

Så langt har vi sluppet rimelig greit unna på grunn av offentlige støtteordninger, og fordi mange kreditorer har utsatt betalingsfristen.

Men en utsettelse er ikke det samme som fritak. Regningene skal fortsatt betales, og her er det to kommende datoer man bør merke seg:

  • Den første store syretesten på koronaeffekten vil komme når små og mellomstore bedrifter skal betale ut feriepenger i løpet av juni
  • I tillegg må alle de koronarammede bedriftene som har fått utsatt skatt og avgifter snart betale. Den store lakmustesten blir hvor mange av disse som faktisk vil klare å betale regningen, en regning som ser ut til å få forfall i juli måned

Vi kan selvsagt håpe at lettelser på tiltak og en økende gjenåpning av landet kommer i tide. Hvorvidt dette er nok til å endre konsekvensen av disse datoene for bedrifter som allerede vakler gjenstår likevel å se.

 

Få tilgang til rapporten

Om du ønsker dypere innsikt i nordiske husholdningers holdninger og adferd i forhold til økonomien kan du laste ned hele rapporten, samt materialet fra vårt nordiske webinar 18. mai.

Last ned materiale her

 

Geir Inge Skålevik

Geir Inge Skålevik

Administrerende direktør i Lowell Norge og Lowell Nordics Legal Director.

inkasso betalingsatferd Betalingsindikatoren webinar Payment Indicator Samfunnsansvar Privatøkonomi