Intrum_løsningsgrad_inkasso_fordringer_foto_shutterstock_458019838-1-473188-edited.jpg

Løsningsgraden på fordringene dine påvirkes av flere faktorer. Tar du hensyn til dem, kan det utgjøre en betydelig forskjell både med tanke på likviditet, kundeforhold, og ikke minst hvordan det økonomiske resultatet blir til slutt.

Kvalitet på kundedata

Informasjon om kundene dine må være korrekt. Det vil si at navn på kunde, kontaktperson, adresse, mobilnummer, e-post adresser o.l. må stemme. Forsøk å ha så mye identifiserende data som mulig, men pass på at du holder deg innenfor det personopplysningsloven tillater.

Ajourhold er et viktig stikkord her. Sannsynligvis legger du inn all informasjon riktig når nye kunder registreres, men så glemmer du kanskje å oppdatere underveis. Eller du utsetter å legge inn endringer fordi du tenker at den jobben ikke er så viktig, så den gjør du en dag du har god tid.

Jeg anbefaler deg å foreta en «datavask» med jevne mellomrom slik at datagrunnlaget er oppdatert til enhver tid. Gjør det gjerne til en fast rutine å utføre dette en gang i måneden.

Det finnes flere applikasjoner som kan gjøre denne jobben, og du kan også be inkassoleverandøren din om hjelp.

LES OGSÅ: HVILKE KONSEKVENSER FÅR DET OM JEG SELGER FORDRINGENE MINE?

Kredittpolicy

Har dere en kredittpolicy i dag? Hvis ikke, bør dere absolutt vurdere det. En streng kredittpolicy vil kanskje føre til at dere får en litt mindre kundemasse, men samtidig også mindre tap fordi færre fordringer må sendes til inkasso. (Det gjelder hele fordringsmassen). 

Gjør en kredittsjekk på de kundene du er i tvil om. På den måten sikrer du kvalitet på kundene dine.

Lag gjenkjennbare fakturaer

Veldig mange klager og diskusjoner rundt betalinger kommer av at fakturabeskrivelsen ikke er gjenkjennbar for kunden. For å unngå uoverensstemmelser som kan føre til utsatte betalinger, er det en forutsetning at den som skal betale kjenner seg igjen i det som blir beskrevet i fakturaen. Vær derfor bevisst på at kunden forstår hva det er snakk om. Husk referanser til eventuelle avtaler, og vær spesielt tydelig i de tilfellene hvor det er snakk om sammensatte produkter og leveranser.

Inkasso er ferskvare

Se på inkasso som en ferskvare som må fortæres innen kort tid. En rask og tydelig prosess fra forfall til inkasso har stor betydning. Vi ser at løsningsgrad er sterkt fallende med sakens alder - desto lenger tid det tar, jo mindre sjanse er det for at saken blir løst og betalingen innfris.

Skap også forutsigbarhet for kundene dine: Ikke vær sløv med oppfølging, purring og inkasso.

LES OGSÅ: FÅ RASK BETALING FRA KUNDENE VED HJELP AV DISSE RÅDENE

Gi tilgang på mest mulig data

Gi inkassoleverandøren din tilgang på mest mulig, og riktig data når du sender over saker. Opererer du med feil adresser, sier det seg selv at det skaper forsinkelser. I slike tilfeller blir mobil og e-post viktig. SMS-meldinger, eller en påminnelse via e-post, kan skape fortgang i prosessen. Er du flink til dette, sikrer du også et godt forhold til kundene dine videre.

Avtale om inndekning av krav

Sist, men ikke minst, bør du påse at du har en avtale med inkassoleverandøren som innebærer at det første som dekkes inn er ditt krav som oppdragsgiver, og at eventuelle salærer o.l. blir lavere prioritert.

Følger du disse rådene mine står du godt rustet til å bedre din likviditet, dine kundeforhold, og ikke minst dine økonomiske resultater, som følge av bedre løsningsgrad på kundefordringer,

Ønsker du en kortfattet og enkel introduksjon til hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk under.

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›