Intrum_Justitia_fordringer_foto_IJ_Brand092-728072-edited.jpg

Selv om du selger fordringene dine, betyr ikke det at du dermed har solgt kundene dine også. Hvordan kundene blir ivaretatt ved et salg, er derfor verdt å ta med i betraktning for å sikre et fortsatt godt kundeforhold til dem. Hvem du selger fordringene til er ikke likegyldig - kan du være sikker på at salg skjer i henhold til gjeldende regler? Kanskje er det også flere punkter som er viktige for deg?

Hvordan behandles mine kunder?

Det er et svært legitimt spørsmål å stille. Å skaffe nye kunder kan være ressurskrevende, og det koster gjerne mer enn det gjør å ta vare på eksisterende. Sannsynligvis ønsker du å beholde kundene dine for framtiden også.

Når du selger fordringene dine til et inkassobyrå, bør det også være i deres interesse å ivareta dine kunder på en best mulig måte. De ønsker jo det samme som deg, og vil etter all sannsynlighet anstrenge seg for at dine kunder ikke skal merke noen forskjell. Kundene - eller skyldnerne - skal sitte igjen med samme opplevelse som de hadde gjort hvis de hadde kontaktet deg og virksomheten din.

Lovmessig er forholdet mellom skyldner og inkassobyrå sterkt regulert ut ifra Finanstilsynets lover. Kommunikasjon skal skje i ordnede former, basert på tydelige lover og regler, og selvfølgelig - i henhold til god, normal inkassoskikk.

Likevel kan det være forskjell i hvordan et kjøpende selskap ivaretar dine kunder, så forsikre deg om hvordan dette vil foregå og få det avtalefestet før du selger en fordringsportefølje.

Hva er viktig for meg?

Mange har en viss frykt for å overlate innkreving til eksterne aktører. En del kunder tar gjerne med seg lister med punkter som er viktige for dem når de tegner en ny avtale. Ofte går det på å ivareta sitt gode navn og rykte.

Hvis du er en av dem som frykter tap av goodwill dersom du setter bort oppgaver eller selger fordringer, så sørg for å være tydelig på det som er viktig for deg, og få det med i avtalen.

LES OGSÅ: HVORDAN FÅR JEG BEST PRIS PÅ SALG AV KUNDEFORDRINGER

Compliance

Jeg nevnte at inkassobyråer er underlagt Finanstilsynet. Det er en selvfølge at det byrået du vurderer å selge til, forholder seg til eksisterende lovverk. Jeg anbefaler deg å forhøre deg om hvilke regler de har internt, og hvordan de loggfører og følger opp klager. Har de rutiner som sikrer at prosedyrer og regler blir fulgt? Og ikke minst, som sørger for at alle involverte (blant annet dine skyldnere) blir møtt med respekt?

 LES OGSÅ: HVORDAN JOBBER DE BESTE INKASSOSELSKAPENE?

Tap av data

Ved salg av fordringer, mister du rettighetene til historikk som bygges opp etter salget. Er det snakk om en portefølje bestående av brutte kundeforhold vil ikke dette være av særlig betydning for deg.

Handler det derimot om eksisterende og framtidige kunder, og du er redd for å miste disse dataene, bør du vurdere om det kan være aktuelt å opprette en avtale om løpende salg av fordringer i stedet. Dette vil gi deg som selger en sterkere påvirkning i forhold til videre innfordring og krav til god kundebehandling.

Mulige kostnader ved tilbaketrekking

Dersom porteføljen du selger allerede er til inndriving hos en inkassoleverandør, kan det påløpe kostnader ved å trekke den tilbake og selge den i sin helhet til en annen aktør. Dette må du ta med i betraktningen før du bestemmer deg for å selge.

Kort oppsummert

Pris er betydningsfullt ved salg av fordringsporteføljer, men pass også på at kundene dine blir ivaretatt hvis du ser for deg en framtid med dem. Få frem egne krav og velg en kjøper som kan dokumentere gode rutiner og etterlevelse av regelverk.
Vurderer du å selge fordringene dine og ønsker flere tips? Last ned vår gratis e-bok ›