Intrum_Justitia_EPR-undersøkelsen-2017_IMG_4024-464550-edited.jpg

Årets European Payment Report er klar, med ferske funn om selskapers betalingsrisiko i Europa generelt, og Norge spesielt. I dette innlegget kan du lese mer om noen av funnene, samt laste ned hele rapporten både for Norge og Europa. Rapporten gir også 10 tips til hvordan du kan ta forholdsregler, og styrke din egen bedrift.

Hva er EPR?

EPR er Europas største undersøkelse om selskapers betalingsatferd og -risiko hvor 10 468 selskaper har deltatt. European Payment Report utarbeides av Intrum Justitia, og vi benytter den aktivt for å bevisstgjøre politikere og næringsliv om konsekvensene av sene betalinger. Blant annet debatteres den årlig i EUs europaparlament, og bidrar dermed til å skape et sunnere økonomisk klima i Europa.

Hovedfunnene i Europa: Raskere betalinger = flere jobber

Et selskaps likviditet påvirker alle aspekter av forretningene, ikke minst bemanning. Årets undersøkelse viser at

  • 19 prosent av de europeiske respondentene frykter de må ty til oppsigelser som følge av at de ikke mottar betalinger i tide.
  • 25 prosent mener sene betalinger hindrer nyansettelser.
  • 23 prosent kunne ansatt flere mennesker dersom de fikk betalt sitt utestående raskere.

Resultatene over er kanskje ikke overraskende, men de understreker sammenhengen mellom pengeflyt og sysselsetting, og ikke minst viktigheten av å minimere kredittid.

Press på betalingsbetingelser for å beskytte egen pengeflyt

Noe av problemet knyttet til forsinkede betalinger er at man presser hverandre på frister. Så mange som 61 prosent av de spurte bedriftene sier de har blitt bedt om å akseptere lengre betalingsbetingelser enn hva de er komfortable med. Dette er en sterk økning fra fjoråret, der 46 prosent sa det samme.  

Kjedereaksjon fra store til små bedrifter

Av bedriftene som har svart ja på om de har blitt bedt om å akseptere lengre betalingsfrister, svarer 62 prosent av disse at de har fått dette spørsmålet fra bedrifter som tilhører SMB-segmentet.

Det viser seg likevel at problemet ofte ikke har sin opprinnelse i SMB-markedet, men at mange av disse forespørslene opprinnelig kommer fra store multinasjonale selskap, og at det setter i gang en kjedereaksjon av forespørsler gjennom hele verdikjeden.

Hovedfunnene i Norge:

Godtar lengre betalingsbetingelser

Også norske bedrifter blir presset til å godta lengre betalingsbetingelser. 61 prosent har blitt bedt om dette, og 56 prosent faktisk har godtatt det. 25 prosent har sågar godtatt det uten å stille noen krav tilbake, noe som er en kraftig økning fra i fjor (8 prosent), og langt høyere enn gjennomsnittet for Europa (16 prosent).

Blant selskapene som ikke uten videre godtar lengre betalingsbetingelser, sier 29 prosent at de tilbyr nedbetaling, mens 16 prosent gir lengre betalingsbetingelser samtidig som de legger på en avgift.

Konsekvenser av sene betalinger

Ikke overraskende ser vi at sene betalinger fører til alvorlige konsekvenser for norske selskaper. 

  • 40 prosent mener det fører til tapte inntekter for dem
  • 37 prosent sier det presser likviditeten
  • 28 prosent sier det utgjør en ekstra rentekostnad
  • 22 prosent mener det er et hinder for selskapets vekst
  • 19 prosent sier det hindrer dem fra å ansette flere folk
  • 19 prosent frykter å gå konkurs som følge av sene betalinger

Årsaker til sene betalinger

Den årsaken flest selskaper oppgir for sen betaling fra kundene sine, er «administrativ ineffektivitet hos kunden». Hele 74 prosent mener dette er en av årsakene, en økning fra 66 prosent i fjor. Derimot er det en nedgang fra 76 prosent til 64 prosent som mener at kundens økonomiske situasjon er en årsak. Fortsatt ser vi også at bevisst sen betaling fra kunden er et stort problem, da dette oppgis blant 65 prosent av selskapene som en årsak.

Forholdsregler

Hvilke forholdsregler kan du så ta for å minske sannsynligheten for sene betalinger og minimere effekten av dem dersom de først oppstår?

Vi har utarbeidet en 10-punkts liste med tips for å styrke bedriften din. Du finner den bakerst i den norske EPR-rapporten, som du kan laste ned her:

European Payment Report 2017 Last ned gratis ›