Intrum_reskontrotjeneste_IJ_Brand0052-300598-edited.jpg

Reskontrohold er en oppgave som er godt egnet for å overlate til andre. Det er dessuten flere grunner til at du faktisk bør gjøre det.

Reduserte kostnader i regnskapsfunksjonen

Det viktigste argumentet jeg kan gi deg hvis du vurderer å sette bort alt arbeid som er knyttet til reskontro, er at det er kostnadsbesparende. En profesjonell aktør kan gjøre jobben billigere - med topp kvalitet.

Personalkostnader
Du slipper å ha egne ansatte til disse oppgavene. Dermed reduserer du også personalkostnadene. Arbeidsmengden ved reskontrohold varierer gjennom en måned og mange virksomheter opplever at de i perioder sitter med overkapasitet. Kanskje har du opplevd det samme? Du løser dette problemet hvis du lar andre gjøre jobben for deg.

Stordriftsfordeler
Større tjenesteleverandører utnytter stordriftsfordeler siden de har mange kunder innenfor ett spesialområde. Da blir det flere å dele kostnadene på, og det kommer kunden til gode. Du vil også redusere lisenskostnadene på regnskaps- og avstemmingssystemene dine. Det samme gjelder kostnader knyttet til utskrifter, fakturautsendelser og påminnelser.

Mindre sårbarhet

Alt handler ikke bare om kostnader. Når du kjøper tjenester blir bedriften din mindre sårbar. Da tenker jeg først og fremst på ferieavvikling og sykdom. Jobben blir utført uansett, og du trenger ikke bekymre deg. Det behøver heller ikke den som er borte, eller den som må dekke opp for fraværet.

LES OGSÅ: Derfor bør du selge fordringsportefølgen din 

Programvareoppdatering

Tjenesteleverandøren har alltid nyeste oppdatering av programvaren. Det sparer organisasjonen din for merarbeid, følgeproblemer og mulig nedetid.

Full kontroll

Selv om dere ikke lenger gjør reskontrojobben på huset, har du fortsatt full kontroll – og kanskje enda bedre enn tidligere. Du kan være trygg på at avtalte tidsfrister overholdes, og at reskontroen er oppdatert til enhver tid. Samtidig har du fullt innsyn og kan logge deg på for å sjekke status og skrive ut rapporter når det passer for deg. Sannsynligvis vil leverandøren du velger også sørge for at du får jevnlige oppdateringer automatisk. Det bør du i hvert fall forvente.

kort sagt

Både store og små bedrifter kan tjene på å sette bort reskontroen og andre arbeidsoppgaver til profesjonelle aktører. I tillegg til å påvirke organisering, arbeidsflyt og ansvarsområder i bedriften, vil det skape en direkte kostnadsbesparelse dere vil nyte godt av.

Test deg selv! Bør jeg outsource flere tjenester til et inkassoselskap? Ta testen nå ›