Intrum Justitia_tvangssalg_foto_shutterstock_712484290-943372-edited.jpg

Selv om du sikrer et krav ved pant i fast eiendom eller løsøre betyr ikke det nødvendigvis at du kan lene deg tilbake og tenke at du får dekket eventuelle tap med den største selvfølge. Har du ikke prosedyrer på plass for å gjøre om pantet i penger, kan du sannsynligvis se langt etter oppgjøret. Her er et par tips om hvordan du sikrer at pengene faktisk kommer til din konto.

Vi har tidligere skrevet om hva en Namsmann gjør i forbindelse med inkassosaker. Før jeg går videre, forutsetter jeg derfor at du har vært innom Namsmannen, og du har skaffet deg et tvangsgrunnlag for kravet ditt. Det er nemlig en forutsetning for å få utleggspant i noe.

Utleggspant (usikrede krav)

Når Namsmannen har avholdt en utleggsforretning med pant i fast eiendom eller løsøre som for eksempel bil, båt, aksjer, fondsandeler eller lignende, innebærer dette en ekstra sikkerhet for deg som kreditor. Da får du fortrinnsrett til å få dekket kravet ditt gjennom salg av utleggsgjenstanden.

Vær tidlig ute

«Først i tid, best i rett» er et uttrykk som ofte brukes i forbindelse med tinglysing av pant i fast eiendom og løsøre. Tid er en viktig faktor i arbeidet med å sikre krav. Du er sannsynligvis ikke alene om å  ha et krav mot skyldneren, og det er så enkelt som at den som får etablert sikkerhet først, er best sikret. (Første krav dekkes fullt ut før det blir noe på neste).

Begjær tvangsdekning

En tvangsdekningsprosess kan typisk deles i to trinn:

Etablering av sikkerheten gjennom utleggspant er trinn 1. Når sikkerheten er etablert må pantegjenstanden gjøres om i penger.

Dette er trinn 2 av prosessen og det skjer gjerne ved at det sendes begjæring om tvangssalg til namsmann eller tingrett.

Tvangssalg blir bare gjennomført hvis beløpet som kommer inn ved et salg vil overstige kostnadene forbundet med salget, samtidig som alle foranstående heftelser blir dekket.

Det er derfor fornuftig å foreta en verdivurdering før tvangssalg begjæres. Namsmyndighetene foretar for øvrig også tilsvarende vurdering før de avgjør om tvangssalg skal gjennomføres.

Når er det fornuftig å sette i gang en tvangssalgsprosess?

La oss si at du har fått pant i fast eiendom: Da må du (eller inkassoleverandøren din) undersøke hva eiendommen kan forventes å innbringe - etter fradrag for salgsomkostningene vel og merke.

Deretter må det klargjøres hvor mange andre heftelser som foreligger på eiendommen (før din) og hva den samlede summen av disse utgjør.

Først da har du grunnlag for å vurdere om det er fornuftig å igangsette en tvangssalgsprosess.  En slik prosess koster flere tusen kroner. Det kan være ganske ressurskrevende, så det er ikke noe du bør sette i gang med mindre du har gode grunner for å oppnå dekning av kravet ditt.

Hvordan foregår et tvangssalg?

Etter loven skal «Tvangssalget gjennomføres på den måte som antas å gi størst utbytte. Namsmannen kan overlate til en medhjelper å stå for salget.»  

For en del år tilbake ble tvangssalg gjerne gjennomført via offentlige auksjoner. I dag er det mest vanlig at tvangssalg foregår på samme måte som frivillige salg. Fast eiendom selges for eksempel gjerne via advokat eller eiendomsmegler etter vanlig annonsering i aviser og nettportaler.

Tanken er at dersom salgsprosessen skjer på samme måte som ved frivillig salg, øker sjansen for å få best mulig pris.

Oppsummering

Å selge skyldnerens eiendeler med tvang er inngripende og alvorlig. Skyldneren vil derfor få flere varsler og muligheter til frivillig å gjøre opp sine forpliktelser før salget faktisk blir gjennomført.

Både du (eller inkassoleverandøren din) og myndighetene er forpliktet til å sende varsler til skyldneren for å sikre at alle muligheter er forsøkt før bolig, bil eller lignende blir tvangssolgt.

Det aller beste er selvfølgelig om du klarer å løse saken før den kommer så langt som til tvangssalg. Mange problem kan unngås ved å ha en god dialog med kunden helt fra begynnelsen – altså når kjøpet inngås, og ved å legge til rette for løsninger som både kjøper og selger kan leve med.

Ta gjerne en titt på blogginnlegget Få rask betaling fra kundene ved hjelp av disse rådene som min kollega Carl-Petter Udvang har skrevet. Her er det flere gode tips!

Lurer du på hvordan selve inkassoprosessen foregår, kan du laste ned infografikken vår nedenfor gratis:

 Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›