Intrum_Justitia_fullmakt_Barcode-fra-siden_5652-596665-edited-593038-edited.gif

Hender det du tenker at dere burde gjort mer av det dere er gode på i virksomheten, og mindre av det som riktignok er helt nødvendige oppgaver, men som opptar viktig tid? Som for eksempel fakturering. Det kommer dere ikke utenom; det må til hvis det skal komme penger inn. Men det er en typisk oppgave som det kan lønne seg å sette ut til andre – både økonomisk sett, med tanke på tidsbruk, og ikke minst for å oppnå konkurransefortrinn.

Spart tid er sparte penger

En velbrukt klisje, men det er ikke uten grunn at uttrykket brukes ofte. Hvis dere bruker mye tid og ressurser på fakturering og andre oppgaver knyttet til dette, kan det være smart å sette det bort. Skal det lønne seg å overlate jobben til andre, bør det imidlertid være snakk om et visst volum. Ta gjerne denne korte testen for å finne ut om det kan være aktuelt for din virksomhet å outsource fakturering og andre tjenester.

Arbeidsoppgaver du også må ta med i vurderingen er blant annet:

Produksjon
Å produsere og sende ut fakturaer krever mye tid og kan gi store kostnader som porto, utskrift og pakking. Hvor mye tid bruker dere på dette og hvor store er kostnadene? Kan ressursene spares inn eller anvendes bedre på andre områder?

Returpost
Får dere mye post i retur? Å lete frem riktige adresser og sende ut nye fakturaer kan være tidkrevende. Mange inkassoleverandører påtar seg datavask av kundeinformasjon slik at kunderegisteret deres er oppdatert til enhver tid.

et Konkurransefortrinn

Det er ikke bare kundedata som skal holdes oppdatert. Med det tempoet den teknologiske utviklingen skjer, kreves det også at dere følger med på nye, kundevennlige faktura- og betalingsløsninger. De færreste selskaper har sin kjernekompetanse på dette området, og det kan kreve mye ressurser om du skal implementere dette internt.

Setter du ut faktureringen vil du få et konkurransefortrinn ved å kunne tilby de mest innovative og brukervennlige løsningene på markedet. Fordelene er flere:

  • Det blir enklere for dine kunder å betale
  • Det øker sannsynligheten for at fakturaene blir betalt
  • Det benyttes tilpassede løsninger for dine kunder, basert på erfaringstall
  • Kundetilfredsheten og mersalget øker
  • Du blir sett på som en aktør som ligger i forkant av utviklingen og bygger dermed din egen merkevare

Sørg for at det er du som har dette konkurransefortrinnet – ikke konkurrentene dine.

Generelle fordeler ved å sette ut fakturajobben

  • En inkassoleverandør har som regel allerede etablert tilgang til teknologiske løsninger som eFaktura, avtalegiro og nye muligheter som fakturering gjennom Vipps, MobilePay og mCash
  • Dere er mindre sårbare ved ferie, sykdom o.l.
  • Det krever ingen jobb å ta i bruk neste steg i fordringsprosessen, altså om du ønsker å utvide tjenesten til purring og inkasso. All nødvendig informasjon er allerede registrert.
  • Betalinger blir raskere fulgt opp

Du kan lese om ytterligere fordeler i blogginnlegget Reskontrotjeneste: Derfor bør du sette ut jobben

Fortsette med faktureringen selv?

Hvis du finner ut at det beste for dere er å fortsette med fakturering på egen hånd, anbefaler jeg deg også å bruke de ressursene som må til for å følge med på utviklingen. Sørg for å være oppdatert på løsninger som kundene dine etterspør. Legg en jobb i å få flest mulig av kundene dine over på elektroniske løsninger som eFaktura og avtalegiro, hvis du og/eller kundene dine ikke har tatt det i bruk ennå. Det vil spare dere for mye administrasjon, jobb, kostnader, og ikke minst - redusere antall feil. Test deg selv! Bør jeg outsource flere tjenester til et inkassoselskap? Ta testen nå ›