Intrum_Justitita_innbetaling_av_forfalte_fakturaer_foto_shutterstock_519510625-471626-edited.jpg

Er du oppmerksom på at kundenes betalingsevne endrer seg gjennom året? Bruk kalenderen bevisst og utnytt periodene hvor sjansen for rask innbetaling er størst. Hint: En slik periode nærmer seg nå.

To måneder skiller seg positivt ut

Det er kanskje ikke uventet, men like fullt et faktum, at juni og desember er månedene som skiller seg ut når det gjelder betaling av fakturaer. 

Juni er tiden for skatteoppgjør, der mange får tilbake penger, og i tillegg får de som er i jobb feriepenger. I desember er det redusert skatt, noe som gjør slunkne lommebøker tykkere for noen dager.

Mange bruker heldigvis fornuften når ekstra penger kommer inn på konto på disse tidspunktene og sørger helt av seg selv for at forfalte fakturaer blir betalt. Vi ser også at det er en tendens til at gamle saker gjøres opp når året nærmer seg slutten.

Men det gjelder selvfølgelig ikke alle, og derfor bør du være på hugget når juni og desember nærmer seg på kalenderen. Fakturer i tide og pass på å få inn pengene dine raskt, ellers forsvinner de fort inn i et feriebudsjett eller til julegaver.

Ta også høyde for at det kan være vanskelig å få tak i folk når de er på ferie. Sender du ut purringer per post, kan brevet bli liggende en stund i postkassen før det blir åpnet. Da kan det være smart å bruke alternative purremetoder for å få kontakt med de det gjelder. Bruk digital innkreving: send sms, og pass på å legge inn en lenke direkte til betalingen – det har vist seg å ha stor effekt.

Forfall rundt lønningsdato gir mindre mislighold

Når det gjelder året for øvrig, er tidspunkt for lønnsutbetalinger og ytelser fra det offentlige verdt å merke seg. NAV foretar gjerne utbetalinger den 20. og 25. hver måned, og svært mange virksomheter utbetaler også lønn på disse datoene eller andre runde datoer. Hvis kundene kan velge forfallsdato selv, vil de fleste velge forfall rundt lønningsdato. Tilpasser du deg dette, er det større sannsynlighet for at du får betalt.

Bedrifter har ofte en annen kontantstrøm

Har du mange bedriftskunder, kan du oppleve at de har en annen kontantstrøm enn privatpersoner. En del virksomheter har også sesonger som gjør at de i perioder kan ha dårlig likviditet. Det kan i sin tur påvirke deg, så ta det i betraktning.

Perioder som skiller seg ut negativt

Etter sommer- og juleferier får vi flere inkassosaker. Det er lett å bruke mer enn man hadde tenkt, og mange bruker kreditt for å finansiere ferie eller dyre innkjøp. I tillegg blir fremdeles en del offentlige regninger fakturert kvartalsvis, og selv om det er godt kjent at regningene kommer, er ikke alle like godt forberedt. Gjør deg kjent med kundene dine i den grad det er mulig. Økt innblikk i deres vaner gir deg bedre kontroll. Vær oppmerksom på at forfallsdato og måned på regninger fra det offentlige kan variere fra sted til sted.

Råd for økte innbetalinger

Foreta fakturering fortløpende. Ved å sende ut fakturaer hyppig, blir du mindre påvirket av svingninger i folks privatøkonomi gjennom året. Dette gjelder først og fremst mindre beløp.

Vi har nettopp vært gjennom flere helligdager. Sender du ut fakturaer i måneder med mye fri, bør du være bevisst på at folk psykologisk sett ofte er et annet sted enn du vil at de skal være. De tenker sannsynligvis mer på hva de skal bruke inneklemte dager til og hva som skal ordnes før 17. mai, enn på å betale fakturaen fra deg. Planlegg forfallsdatoer og vær raskt ute med påminnelser.

Les også: Få rask betaling fra kundene dine ved hjelp av disse rådene

Sliter du med å få tiden til å strekke til for å få fakturert og sendt ut purringer jevnlig, bør du vurdere å overlate den delen av jobben til et eksternt byrå som kan utføre oppgavene mer effektivt enn deg. Både små og store bedrifter kan tjene på å sette bort fakturering, purring, inkassovarsling og reskontrohold.

Et lite ferietips til slutt

Fakturaer sendes året rundt, også i feriene. Det samme gjelder inkassokrav. Det er verken forbud mot, eller dårlig inkassoskikk, å sende fakturaer og inkassokrav rundt ferier. Bedrifter er like avhengig av å få betalt for tjenestene sine da som ellers i året. Du må imidlertid være innstilt på at responsen kan være dårligere i ferier, og at du kanskje får senere betalt.

Det er selvfølgelig ingen ønskesituasjon for kunden din å komme hjem og finne inkassovarsler i postkassen. Klarer du å løse problemet i forkant med tett kundekontakt i stedet, er det absolutt å foretrekke – for alle parter.

God sommer!

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›