MOMSREFUSJON SLIK FÅR BEDRIFTEN DIN PENGER TILBAKE FRA UTLANDET.jpg

Har du tenkt over hvor mye penger som går med til moms i utlandet på forretningsreiser? Dette er penger bedriften din kan få refundert, og med litt hjelp er det enklere enn du kanskje tror. Når de ansatte reiser utenlands, betaler de merverdiavgift for varer og tjenester de benytter på blant annet messer og utstillinger, hotellopphold og transport. Det kan bygge seg opp til store beløp, men visste du at bedriften din har krav på å få tilbake disse pengene? Det er det mange som ikke er klar over, og dermed kaster norske bedrifter hvert år flere millioner kroner ut av vinduet.

Årsaken er er at pengene ikke kommer inn på konto uten at du søker om momsrefusjon fra utlandet.

Likviditet

Økt likviditet vil være kjærkomment for enhver bedrift, så da er det vel bare å sette i gang å søke? Dessverre er det ikke så enkelt.

Søkeprosessen kan være en krevende øvelse. Hvert land har ulike regler for å søke, og det varierer stort hva du kan få refusjon for. I Europa er det felles EU-regler for behandlingstid, men det fungerer ikke alltid i praksis.

Tung jobb

Vi skal ikke legge skjul på budskapet i denne bloggartikkelen: La fagfolk ta denne prosessen for deg. Kostnaden er liten, og gevinsten kan bli stor. Du kan selvsagt søke om momsrefusjon selv, men du vil fort erfare at det koster mer enn det smaker:

  • Du må sette deg inn i reglene for hvert land
  • Reglene er ofte oppgitt kun det enkelte lands språk
  • Søknadsprosessene er ganske omfattende
  • Det er store ulikheter i mva-satsene fra land til land
  • Det er store ulikheter i hvilke varer og tjenester du kan få refusjon for

Lokale eksperter

Noen selskaper forsøker å ta fatt på dette selv for å kutte litt kostnader, men etter en stund tar de fleste kontakt med en rådgiver og ber om hjelp. Jobben ble for omfattende, og det er ikke så rart. En dyktig tjenesteleverandør på dette området må ha egne eksperter i hvert land som kjenner de lokale mva-reglene og -prosessene.

Skjemavelde

Et illustrerende eksempel er restaurantbesøk. I ett land kan du få refundert momsen på restaurantregningen kun hvis det er snakk om forpleining av en ny kunde. Er det en etablert kunde, må du ta hele kostnaden selv.

Noen steder kan du få refundert merverdiavgift på alkoholen du kjøpte på restauranten, mens andre land sier blankt nei.

I Tyskland er det utstrakt bruk av skjemaer, som skremmer mange selskaper fra å foreta prosessen selv. 

Storbritannia har en helt annen søkeperiode enn resten av Europa, noe som gir en tidligere frist for levering av underlag. Dessuten er det store variasjoner i behandlingstid mellom de europeiske landene - fra tre måneder til to år.

Løsning

Derfor kan en god løsning være å sette bort disse oppgavene til en spesialist, som et inkassoselskap. En slik spesialist sørger for å ta skjemajobben, mens du kan nøye deg med å «signere ved avkrysset felt». Spesialisten sitter med kunnskap om reglene i de ulike landene og fyller ut det nødvendige på dine vegne.

Pris

Tjenesten har en lav årsavgift på et par tusen kroner. I tillegg trekkes en provisjon på den momsen du får refundert. Før en avtale inngås, vil du få rådgivning om denne tjenesten kan lønne seg for din virksomhet. Et seriøst selskap vil kun råde deg til å inngå en avtale om momsrefusjon dersom bedriften din har et visst nivå på kostnadene utenlands. I praksis vil du dermed ikke gå i minus dersom du velger å benytte en rådgiver for å få refundert moms fra utlandet.

Mva-registrering

Til slutt et praktisk tips som kan redusere kostnadene:
Hvis du har etablert en egen virksomhet i et annet land, kan det lønne seg å mva-registrere seg der for å lette byråkratiet.

Mange benytter da en advokat i det aktuelle landet, men det kan være ganske kostbart. Spesielt gjelder det Tyskland og Storbritannia. Å benytte et inkassoselskap med spesialkompetanse på momsrefusjon kan vise seg å være en langt mer lønnsom investering.

Ønsker du en uforpliktende prat med en momsrådgiver? Book en prat nå ›

OBS! Fra 2017 endres omsetningsoppgaven for mva. Innførselsmerverdiavgift for varer til Norge skal inngå i mva-meldingen istedet for i tolldeklarasjonen som tidligere. Kanskje vil dette påvirke regnskapssystemet ditt. Du finner mer informasjon på skatteetaten.no