Intrum_Vanskelig-momsrefusjon-fra-utlandet_foto_shutterstock-622002-edited.jpg

Norske bedrifter går hvert år glipp av millioner av kroner ved ikke å søke om momsrefusjon fra utlandet. En jungel av ulike regler, satser og digitale begrensninger gjør prosessen vanskelig. Søker du derimot bistand hos fagfolk, kan du på en enkel måte øke bunnlinjen betraktelig. Tidligere på Lowellbloggen har vi skrevet om hvilke grep du bør ta for å få refundert merverdiavgift bedriften din har hatt på oppdrag i utlandet. Velger du å la fakturaene ligge uten å søke om refusjon, kan bedriften gå glipp av mye penger. 


Les også: Momsrefusjon: Slik får bedriften din penger tilbake fra utlandet

Samtidig skal du ha god kjennskap til en rekke regler og frister for å få tilgang til disse midlene. Det er fullt mulig å prøve selv, men mange erfarer at jobben blir for omfattende.

Her er noen poenger som understreker hvor vanskelig det kan være:

Tålmodighet

Hovedregelen er at søkeprosessen tar lengst tid i landene som befinner seg langt unna Norge. Sverige er raskest med tre måneder, mens Italia befinner seg i den andre enden av skalaen, og bruker opp til to år å refundere momsen. Venter du på svar fra Tyskland, kan det ta nærmere 12 måneder. Varigheten avhenger av om det er enkle, eller mer omfattende fakturaer som er til behandling. Du bør uansett være innstilt på å være tålmodig.

Forskjellige Søknadsfrister 

Har du aktivitet i Storbritannia, vil du oppdage at søknadsperioden her er forskjellig fra resten av EU-landene. I EU er det vanlig å sende inn én søknad innen 1. juli for det foregående året. På den andre siden av Nordsjøen er fristen imidlertid 31. desember, og du må søke for to halve år. I tillegg vil det ofte være behov for et par måneder på å klargjøre søknaden.

Kypros hadde tidligere de samme fristene og prosedyrene som Storbritannia. I 2010 besluttet de at det ikke lenger skal gis momsrefusjon til norske virksomheter. Det ble ikke gitt noen begrunnelse, men det skjedde samtidig som at alle EU-land begynte med elektronisk søkeprosess. Land utenfor EU får ikke lov til å ta del i samme prosess. Det betyr at du fortsatt må sende papirfakturaer som vedlegg til søknaden, men selv dette hjelper altså ikke på Kypros.

Store variasjoner 

Hvor høyt beløp du kan få refundert varierer mye fra land til land. Én årsak er at satsene for merverdiavgift er ulike. Det er også variasjoner i hva slags varer og tjenester som kvalifiserer til refusjon.

Noen gir refusjon på restaurantregningens mva-andel, men bare hvis det er første gang du har en lunsj eller middag med en ny forretningsforbindelse. Etablerte kundeforhold må du pleie helt for egen regning.

Har du danske forretningsforbindelser, har du kanskje observert at det er store forskjeller i regelverket i Danmark. På noen områder vil du oppleve et generøst regelverk, mens det på andre områder er relativt strengt. En hotellregning kvalifiserer til refusjon, men du får kun 25 prosent av merverdiavgiften på 25 prosent. Med andre ord en firedel av selve momsen, og det kan bli ganske smått.

På leiebil får du derimot tilbake hele satsen på både leiekostnaden, drivstoff og eventuelle reparasjoner. Tilsvarende forskjeller i momsrefusjonsreglene finner du i de fleste andre land.

La fagfolk gjøre jobben

Eksemplene over viser hvor komplisert det kan være å få momsrefusjon fra utlandet. Mange lar seg forståelig nok avskrekke av et komplisert og varierende regelverk, og det er nettopp derfor du kan ha stort utbytte av å la fagfolk gjøre jobben.

En spesialist på momsrefusjon, som et inkassoselskap, kan mer enn å veilede deg gjennom byråkratiet. I praksis skal du kunne nøye deg med å sende inn de originale fakturaene og deretter signere et skjema, mens spesialistene tar seg av resten. Prisen for tjenesten starter på et par tusen kroner i året. Beløpet du får refundert vil for mange selskaper raskt overstige dette og legge seg direkte på bunnlinjen. Å benytte en spesialist er med andre ord et billig grep som gjør momsrefusjon enkelt for deg

Ønsker du en uforpliktende prat med en momsrådgiver? Book en prat nå ›