Intrum_Justitia_mva_utlandet_2_IJ_Brand010-(1)-241575-edited.jpg

Norske selskaper som har stor eller liten aktivitet i utlandet støter på spørsmål knyttet til moms. I noen tilfeller er du nødt til å mva-registrere deg, mens andre ganger kan det være et frivillig valg. Her kan du lese mer om de forskjellige momsalternativene i utlandet, hva du må tenke på, og hva du bør gjøre.

Når du gjør forretninger i utlandet, enten det er å selge produkter og tjenester, eller bare å delta på en konferanse, har du tre hovedkategorier i forhold til moms.

 1. Forretningene dine gjør at du er pålagt av lokale myndigheter å momsregistrere deg.
 2. Du er ikke pålagt å registrere deg, men har muligheten til dette om du ønsker.
 3. Du har ikke lov å registrere deg, eller det er ikke lønnsomt å foreta en registrering. Da bør du heller søke om momsrefusjon.

La oss se nærmere på de tre alternativene.

1. Forretningene dine gjør at du er pålagt av lokale myndigheter å momsregistrere deg

Momsregistreringsplikt i utlandet kan, men trenger ikke, oppstå i blant annet følgende tilfeller:

 • Varer selges lokalt i utlandet
 • Varer transporteres internt i et utenlandsk destinasjonsland
 • Etablering av varelager i utlandet
 • Bygg eller andre installasjoner oppføres eller repareres i utlandet
 • Import av varer utenfor EU
 • Salg på tvers av landegrenser

Det er viktig å avklare momsplikten og foreta en eventuell registering før dere setter i gang med utenlandsaktiviteter. Gjør dere ikke det, kan det få kostbare konsekvenser. Hvis kjøperen, eller de lokale skattemyndighetene, tar opp saken på et senere tidspunkt og krever momsregistrering og fakturering med lokal mva, kan kostnadene bli betydelig høyere enn de ville ha blitt hvis du hadde foretatt nødvendig registrering på forhånd.

Mange bedrifter er forutseende og undersøker momsregistreringsprosessen før de leverer anbud eller tilbud. På den måten får de med eventuelle momskostnader, og kan operere ut i fra en mest mulig korrekt pris overfor motparten.

I avtalen mellom selger og kjøper bør det beskrives hvordan momsen skal håndteres mellom partene. Det vil redusere muligheten for misforståelser i etterkant betraktelig. Lurer du på hvordan du skal gå fram? Ta gjerne en prat med en av våre momsrådgivere.

2. Du er ikke pålagt å registrere deg, men har muligheten til det om du ønsker

Dersom du selv kan velge om du vil registrere deg eller ikke, vil et smart alternativ til ikke å registrere seg være at du søker om momsrefusjon på det du kjøper i utlandet.

Mva-registrering i utlandet er en relativt omfattende prosess. Det medfører en del byråkrati og administrering, i tillegg til at det er ressurskrevende enten du gjør det selv (arbeidskrevende) eller du setter ut jobben (kostnadskrevende). Fordelen er at du får tilbakebetalt pengene raskere enn om du søker om momsrefusjon for hver enkelt utgift som påløper, og at du totalt sett kan spare store beløp.

En tommelfingerregel vil ofte være at det kan lønne seg å momsregistrere seg dersom du har faste, månedlige, store transaksjoner i utlandet. På den annen side kan det lønne seg å søke om enkeltvis momsrefusjon dersom du kun har mindre og sporadiske utgifter som reiseregninger.

3. Du har ikke lov å registrere deg, eller det er ikke lønnsomt å foreta en registrering

I disse tilfellene er saken relativt klar. Da bør du i de aller fleste tilfeller søke om enkeltvis momsrefusjon. Norske selskaper taper hvert år mange millioner kroner på å unnlate å søke om momsrefusjon fra utlandet.

Les også: Momsrefusjon: Slik får bedriften din penger tilbake fra utlandet

HVILKET ALTERNATIV BØR DU VELGE?

Alternativene dine vil avhenge av hva slags forretninger selskapet gjør, eller planlegger å gjøre, i utlandet. Derfor er det viktig å kartlegge mulig momsplikt og kostnader knyttet til dette så raskt som mulig.

I en slik planleggingsfase, men også i oppfølgingsfasen, har dere to valg:

 1. Gjøre all jobben selv
 2. Sette ut jobben til spesialister

GJØRE JOBBEN SELV ELLER OVERLATE DEN TIL ANDRE?

Skal du gjøre jobben knyttet til avklaring av momsplikt og mva-registrering selv, må du ta kontakt med skattemyndighetene i de respektive landene.

Les også: Momsrefusjon er lukrativt, men vanskelig. Dette billige grepet gjør det enkelt

Rutiner, refusjonsregler, momssatser og hva som er refunderbare kostnader, varierer fra land til land. I praksis har EUs momsdirektiv tvunget EU til å gjøre lovverket mer likt. Det betyr at etablering i utlandet har blitt enklere enn tidligere. Likevel er det fortsatt en krevende prosess, spesielt for norske selskaper siden vi ikke er med i EU.

Min anbefaling er derfor at du søker hjelp hos en advokat, eller overlater jobben til en profesjonell aktør som større inkassoselskaper. Disse har gjerne egne jurister, samt kontakter i utlandet, og besitter god kunnskap om lover og regler i det enkelte land. Dermed kan de utføre jobben mye raskere enn du kan på egenhånd.

Dersom du fortsatt er usikker på hva du skal gjøre, kan du ta kontakt med oss via linken under. Vi kan se på saken din og gi en vurdering av hvilken av de tre nevnte hovedkategoriene du er i, og se på hvilke alternativer du har videre. Det kan spare deg for store kostnader.

Ønsker du en uforpliktende prat med en momsrådgiver? Book en prat nå ›