Bransjekunnskap_inkasso_IJ_Brand0071_.jpg

Når nye kunder tar kontakt med oss blir vi ofte spurt om vi har erfaring fra den bransjen de jobber med. Det har vi svært ofte, både når det gjelder tekniske løsninger og kompetanse, men vi svarer som regel at det er underordnet – og med god grunn. Her kan du lese om hvorfor vi hevder at spesifikk kunnskap om den enkelte bransje for det meste er unødvendig.

Bransjekunnskap er underordnet når du velger inkassoleverandør

Et typisk spørsmål kunder stiller oss er: «Hvilken erfaring har dere med våre typer krav?» Da forklarer vi hvorfor en slik erfaring ikke er avgjørende, og at vi heller legger vekt på følgende:

  • Hvem/Den som skylder
  • Hvor stort kravet er
  • Hvordan vi kan tilrettelegge for raskest mulig betaling

Lover og regler for inkasso er de samme enten du driver helsesenter, kaffebar, nettbutikk eller annen virksomhet. Derfor er kunnskap knyttet til inkassoprosessen og hvordan man best mulig ivaretar skyldnere, mye viktigere enn kjennskap til bransjen i seg selv. Det samme gjelder evnen til å kunne tilegne seg kunnskap raskt, og det å være samarbeidsdyktig.

Bransjekunnskap utgjør faktisk en liten del av inkassoselskapenes hverdag. I de fleste tilfeller tilegner medarbeidere i inkassobyrået seg i løpet av kort tid nødvendig basiskunnskap om kundens produkter og behov.

Når du benytter et inkassobyrå skal du som kunde forvente reduserte tap og økt løsningsgrad. Du skal være trygg på at informasjonen som flyter mellom deg og leverandøren gjør kundeoppfølgingen mer effektiv, og bidrar til at kundene dine får gode svar – uavhengig av kunnskap om din bransje.

Ta gjerne en titt på blogginnlegget Inkasso: Dette bør du spørre leverandøren om når du skal kjøpe tjenester også!

Ingen regler uten unntak

Blant våre drøyt 5000 kunder i Norge er nesten alle bransjer representert. Erfaringen vår er at når vi har gått inn i en ny bransje, har det gjerne vært evnen til å lære, sette sammen riktige team og finne gode tekniske løsninger for kunden, som har vært avgjørende for suksess.

Likevel er det noen unntak, men de er få. Da dreier det seg gjerne om virksomheter med juridiske særegenheter, produkter som krever en helt spesiell forståelse, eller selskaper som har andre former for behandlingsrutiner og sanksjoner enn det som er vanlig. Finans og energi er typiske eksempler på næringer som skiller seg ut, og hvor det er greit å ha erfaring nettopp med dette.

I Lowell har vi også flere avdelinger som jobber bransjerettet, blant annet innen bransjer som bank/finans og trening. I blant jobber vi også i våre kunders systemer. Dette skyldes mer praktiske årsaker som at vi skal holde våre kvalitetskrav innen fakturering og innfordring, samt behovene til våre kunder. I mindre grad spesifikke termer, uttrykk og bransjespesifikke behov.

Faktisk er det slik at vi har kunder i samme bransjer, som tilbyr samme produkter, men som har så ulike behov at de knapt er sammenlignbare, med unntak av et punkt – selve innfordringen som vi er spesialister på.

I én bank kan det være viktig å redde en kunde, mens i en annen kan det handle om å overta gamle kundeengasjement som ikke lenger lar seg redde. I slike tilfeller jobber vi gjerne mer kunderettet enn bransjerettet. Strategiene hos to kunder innen samme bransje kan være totalt forskjellige, og da tilpasser vi oss selvfølgelig etter kunden.

Du kan miste gode løsninger

Hvis du fortsatt mener at bransjespesifikk kunnskap er essensielt for å kunne drive inkasso, bør du være klar over at du kan gå glipp av gode løsninger som kanskje kunne gitt deg et enda bedre resultat.

En god inkassopartner vil ikke bare hjelpe deg med å drive inn forfalte fordringer, den vil også komme med forslag til rutineendringer, forbedringer i tekniske løsninger og interne prosesser – uavhengig av bransjekunnskap. Løsningsforslag som fører til mindre manuelt arbeid for deg, og mer tid til andre oppgaver, bør verdsettes høyt.

Det samme gjelder selvbetjeningsløsninger for skyldner. Med dagens digitale muligheter forventer stadig flere å kunne gjøre opp for seg raskt og enkelt for eksempel via mobilen. Dette gir raskere oppgjør og bedre likviditet for deg. I mange tilfeller vil det være viktigere at inkassoleverandøren din kan tilby slike tjenester enn at den sitter på kunnskap om bransjen din.

Vær derfor obs! på dette, og sjekk ut hva du eventuelt går glipp av hvis du lar vektskålen med bransjekunnskap veie tyngst.

LES OGSÅ: Inkasso: Digital innkreving gir umiddelbar effekt

Bruk hospitering og fysiske møter for å sikre samarbeidspartnerens kompetanse

For at samarbeidet med inkassoleverandøren din skal være optimalt, bør du passe på at de velger en sammensetning av medarbeidere for dere som går godt overens med behovene virksomheten din har.

Hos oss starter dette arbeidet allerede i tilbudsprosessen: «Hvem hos oss har evner og ønske om å jobbe med denne kunden? Hvilke personer hos oss går best sammen med kundens medarbeidere?»

Deretter foreslår vi ofte en hospitering hos kunden nettopp for å forstå deres utfordringer og hverdag. For oss er dette den ultimate måten å bli kjent med kundens arbeidsmåter på. Da ser vi hva slags system de jobber i – og ikke minst, deres muligheter og utfordringer. Det er heller ingen tvil om at dialogen blir bedre i etterkant når man har møtt hverandre ansikt til ansikt.

Vi inviterer gjerne kunden opp til oss også, for å se vår hverdag, og for å få innspill til hva kunden ønsker seg.

20/80-regelen

Med en inkassoleverandør som har en 20/80 fordeling mellom bransjekunnskap og inkassokunnskap tør jeg påstå at du får en optimal løsning. Dybdekunnskap om den enkelte bransje er sjelden avgjørende. Derimot er det viktig å ha god kunnskap om hva som får skyldnere til å gjøre opp for seg, tilpasse løsninger til ditt selskap og bistå i videreutviklingen av ditt selskaps arbeidsprosesser.

Test deg selv! Bør jeg outsource flere tjenester til et inkassoselskap? Ta testen nå ›