Intrum_Justitia_Jeg-vil-selge-fordringene-mine_Brand074-517310-edited.jpg

Er du usikker på hva du bør gjøre hvis du ønsker å selge fordringene dine? I prinsippet har du to muligheter: enkeltstående eller løpende salg. I dette blogginnlegget kan du lese om fordeler og ulemper ved de to alternativene, og samtidig få noen tips til hvordan du bør gå fram når du skal selge.

Enkeltstående salg

Det er mulig å selge en enkelt portefølje uten senere bindinger. I slike tilfeller mottar du et avtalt oppgjør fra kjøper, og etterpå trenger du ikke tenke mer på de gamle fordringene dine.

Enkeltstående salg kan være aktuelt hvis du har mange fordringer du kanskje har gitt opp håpet om å få inn, eller har nedskrevet som tap.

Løpende salg

Dersom du allerede har en avtale med et inkassoselskap som krever inn fordringer på dine vegne, kan du utvide avtalen til også å gjelde løpende salg av disse fordringene. Det innebærer at inkassobyrået løpende kjøper fordringer som du tidligere har sendt over, og som nå har nådd et avtalt tidspunkt i prosessen.

Kjøpstidspunktet for kundefordringer kan i prinsippet være når som helst fra forfall på en faktura, som for eksempel ved utsendelse av inkassovarsel eller betalingsoppfordring.

En slik løsning er godt egnet for virksomheter som har utfordringer knyttet til likviditet over tid. Løpende salg av fordringer reduserer risikoen for tap, og bidrar til økonomisk forutsigbarhet.

Tips: Vurderer du å selge fordringene dine? Last ned e-boken vår gratis og få flere råd

Dette bør du tenke på når du skal selge fordringer

Så hva gjør du når du har bestemt deg for å slanke balansen din gjennom å selge unna fordringer? Du må selvfølgelig vurdere hvilken løsning som vil være best egnet for deg og din virksomhet. Hva er viktigst? Likviditet over tid, eller raskt frigjort kapital?

Ved porteføljesalg må du bestemme deg for kriteriene for utvalg av krav (f.eks. alle som er eldre enn to år) som samlet blir fremlagt for potensielle kjøpere som gjør sine analyser og prisvurderinger. Så snart avtale og transporterklæring for endring av eierskap for kravene er signert, overføres kravene til ny eier. Kjøper informerer deretter skyldner om overdragelsen og overtar videre ansvar for kravene. Du bør være klar over at du mister rettigheter til eventuell kundehistorikk som bygges opp i etterkant av et salg.

Oppretter du en avtale om løpende salg av fordringer går du inn i et kontinuerlig samarbeid med inkassobyrået. Da får du sterkere påvirkningskraft på rutinene kundene dine blir møtt med i innkrevingsprosessen.

Det bør være en selvfølge at inkassoselskapet behandler kundene dine på samme måte som du ville gjort, men forsikre deg om at dette vil bli etterlevd – gjerne ved å inkludere det i salgsavtalen.

Kanskje kommer du til å innhente tilbud hos et par forskjellige leverandører. Du vil sikkert oppdage at forskjellene ikke er store når det gjelder beløp. Det du bør ha fokus på, er at du benytter deg av en kjøper som opererer etter gjeldende regelverk, og som kan vise til klare og ryddige rutiner.

Når du skal selge er det en stor fordel at du har et godt data- og informasjonsgrunnlag. Det gjør inkassoselskapet i stand til å gi deg en mest mulig korrekt verdivurdering, og du får en høyere pris enn du gjør hvis de historiske dataene dine er uoversiktlige. Ideelt sett bør det være slik at porteføljen består av saker som er nokså like, og det bør være snakk om et visst volum. Du kan lese mer om dette i blogginnlegget Hvilke konsekvenser får det om jeg selger fordringene mine?

I e-boken vår Tips til deg som vurderer å selge fordringene dine, finner du mer informasjon om salg, pristilbud og praktiske råd om hva du bør tenke på. Jeg anbefaler deg å ta en titt på den før du selger.

Vurderer du å selge fordringene dine og ønsker flere tips? Last ned vår gratis e-bok ›