Intrum_inkassso_kunder_2-527539-edited.jpg

Frykter du at kundene dine ikke vil gjøre forretninger med deg igjen dersom du sender dem et inkassovarsel eller sender et ubetalt krav til inkasso? Her er fem grunner til at frykten er ubegrunnet.

1. Lovbestemt

Å sende et inkassovarsel etter at en faktura ikke er blitt betalt i tide, er en vanlig del av purrerutinene. De aller fleste bedrifter forholder seg til dette. Noen sender både én og to purringer før varselet går ut, men det er ikke nødvendig. Loven krever kun ett varsel før inkassoprosessen tar til.

2. Signal til kundene

Når du har faste rutiner for å sende inkassovarsel, fremstår du som en ryddig og profesjonell aktør. Du markerer overfor dem som nesten aldri betaler, at de kommer til å bli fulgt opp og ikke bør legge regningene dine nederst i bunken.

LES OGSÅ: Inkasso: Digital innkreving gir umiddelbar effekt

3. Kvalitetssikring av kundemassen

Hvis du er ryddig og følger opp ubetalte fakturaer på denne måten, har det en oppdragende effekt på kundene. Flere av de som har gjort det til en regel å utsette å betale regningene, vil prioritere deg og legge dine krav øverst i bunken istedet. Du kan risikere å miste kunder, men i praksis kan det koste mer å følge opp en kunde som i verste fall aldri kommer til å betale. Mange dårlige betalere kan derimot bli gode betalere, og dermed potensielt bli handlende kunder av deg.

4. Seriøs aktør

Det er strenge formkrav til en inkassoprosess og klare regler for hvordan et korrekt varsel skal se ut. Du må sørge for:

  • Å ha rett innhold i teksten
  • At varselet sendes på papir
  • At du overholder gjeldende frister
  • Korrekte renter og gebyrsatser
Når du gjør dette riktig, fremstår du som en seriøs aktør. Det er nok av bedrifter som ikke klarer å forholde seg til reglene og dermed ikke er i stand til å sende ut et korrekt inkassovarsel. Fremstår du som en useriøs aktør, er det større sannsynlighet for at du tiltrekker deg useriøse kunder. Dermed kan kundemassen din bli mer ustabil og etterhvert inneholde en høy andel dårlige betalere, med de negative konsekvensene det medfører.

5. Ingen varige mén

Inkassovarsel er for noen et negativt ladet ord, men egentlig er det bare en purring. Det er et forstadium til inkasso, før selve inkassoinndrivelsen eventuelt begynner. Det er loven som krever at det skal kalles et inkassovarsel. Kunden får ikke betalingsanmerkning etter et slikt varsel, og du skaper derfor ingen vanskelig situasjon for vedkommende. Det er kun snakk om et purregebyr og eventuelt forsinkelsesrenter, men ingen varige mén.

I sum gjør du begge parter en tjeneste ved å sende ut inkassovarselet uten ugrunnet opphold. Det bidrar til optimal kontantstrøm og styrker profilen til virksomheten din, samtidig som det har en oppdragende effekt på ustabile kunder.

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›