INKASSO HVILKEN LEVERANDØR BØR JEG VELGE.jpg

Når du skal velge et inkassoselskap, bør du satse på en tjenesteleverandør som kan opptre som en utvidelse av økonomiavdelingen i virksomheten. Her er en veiledning om egenskapene du skal se etter.

En leverandør av inkassotjenester skal kunne bidra med mer enn bare å ringe og mase på skyldnerne. Selskapet bør være en partner som gir optimal kontantstrøm ved å håndtere fakturaene fra de utstedes til pengene er kommet inn.

Soliditet

Be om referanser på utførte oppdrag, så kan du selv danne deg et bilde av hvor kompetent den potensielle leverandøren faktisk er.

  • Har aktøren vært i bransjen over tid og bygget opp et omdømme?
  • Hva slags resultater kan selskapet vise til?
  • Og er det relevant kompetanse, med innsikt i den bransjen du opererer i?

Og undersøk hva slags soliditet selskapet har.

Løsningsgrad

Er dette en innovativ spiller? Dyktige aktører kan skilte med moderne digitale metoder og løsninger som gjør det lett å kommunisere med skyldnere. Et eksempel er at et selskap er ivrig bruker av telefon og sms. En tekstmelding med oppfordring om å gjøre opp, kan ha veldig liten effekt.

Men hvis sms-en inneholder en lenke som leder skyldneren til en betalingsløsning, øker løsningsgraden dramatisk. Forklaringen er at man henvender seg til skyldneren på en plattform som folk flest bruker: Smarttelefonen. Den er bestandig på plass og blir flittig brukt.

Da er det naturlig at krav om oppgjør også kommer den veien.

Kundegjenvinning

En seriøs aktør går skrittet forbi kun det å få inn pengene. En aktuell leverandør må oppleves som proaktiv og løsningsorientert. Det handler om en aktiv holdning til å ta kontakt med skyldnerne via relevante kanaler, som mobil og e-post.

Like viktig er det at man ser etter løsninger som fungerer for begge parter. For det er jo ikke så usannsynlig at du som kreditor fortsatt skal ha et aktivt kundeforhold til skyldneren. Da er det viktig at inkassoselskapet har evne til å behandle dine kunder med respekt.

Økonomiavdelingen

En potensiell leverandør bør kunne opptre som en forlenget arm av din egen økonomiavdeling. Det handler mye om verdier. Inkassoselskapet kommer på banen fordi det er alvor, men det åpner ikke for at det skal bryte med de etiske retningslinjene og verdiene som virksomheten din bygger på.

Utenlandsinkasso

Hvis du har kunder i utlandet, og disse ikke gjør opp for seg, bør leverandøren din ha ressurser i dette landet. Det har ikke mye effekt å ringe eller sende en e-post fra Norge.

Hvert land har sine egne lover og regler knyttet til inkasso, så det er nødvendig med lokal kompetanse på kutymer, formelle regler og ikke minst de korrekte faguttrykkene på det lokale språket.

Pris

Selvsagt vil du sjekke hva slags priser selskapet opererer med, men det bør være helt andre verdier som avgjør ditt valg av leverandør. Årsaken er at dette markedet er veldig regulert, med fastsatte salærsatser. Det er her leverandøren får sine inntekter, mens det ikke koster din virksomhet noe å inngå et samarbeid. Du velger selv hva slags budsjett som skal legges i dette, gjennom spekteret av tilleggsytelser inkassoselskapet har å by på.

Kurs i inkassotjenester

Tilleggsytelsene handler i første rekke om å øke kompetansen i virksomheten din. Det kan være kurs i inkassotjenester, kredittstyring og andre temaer som gir deg bedre forståelse av hvordan ting foregår.

Én ting er kunnskap om hva som skjer i en inkassoprosess. Enda viktigere er det å lære hvordan man reduserer risikoen for å ende opp med inkassosaker.

Oppsummert

I sum bør du vurdere en leverandør som i tillegg til å kreve inn utestående fordringer, er en god samarbeidspartner som:

  • gir verdifulle preventive råd
  • bidrar til økt kompetanse
  • bidrar til bedre kontantstrøm

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›