Intrum_Justitia_Utelandsinkasso_IJ_Brand008-232136-edited.jpg

Virksomheten din driver kanskje ikke med eksportsalg. Likevel kan du ha behov for internasjonale inkassotjenester. For hva gjør du hvis noen av kundene dine bor i utlandet eller plutselig flytter uten å ha gjort opp for seg?

Vi lever i en global verden og flytter oftere på oss enn før. Sannsynligvis har du ikke akkurat det i tankene når du velger en inkassopartner, men det kan faktisk være lurt å ta i betraktning hvordan selskapet eventuelt håndterer dette. Erfaring, nettverk og systemer for håndtering av utenlandsinkasso varierer fra selskap til selskap. Og det påvirker igjen sannsynligheten for om du får tilbakebetalt det du har utestående eller ikke. For ikke å snakke om gode kundedata. Det er første bud for å sikre innbetalinger.

Datakvalitet - en nøkkelfaktor

God og tilstrekkelig datakvalitet er viktig om pengene skal inndrives i Norge, og den kan være helt avgjørende dersom det oppstår en situasjon hvor en skyldner må forfølges i utlandet.

Tilgang til folkeregister og mulighet for identifisering er ikke en selvfølge i andre land. Søk gjennom kredittopplysningsportaler på utenlandsinformasjon kan gi mangelfull informasjon eller ingen treff i det hele tatt.

Faktisk har vi et veldig godt system for innhenting av opplysninger i Norge. De samme mulighetene finnes sjelden utenfor våre grenser, og særlig ikke utenfor Norden. I tillegg er innhenting av kredittopplysninger som regel dyrere utenlands.

Les også: Har du kunder i utlandet? Dette må du vite om utenlandsinkasso

Det er du og virksomheten din som legger grunnlaget for gode kundedata. Når du inngår nye avtaler, eller når en kunde flytter utenlands, bør du påse at du har følgende informasjon:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato (hvis privat)
  • Organisasjonsnummer (hvis næring)
  • E-postadresse
  • Telefonnummer

Hvilke muligheter finnes dersom oppgjør ikke kommer frivillig?

Det er et faktum at virksomheter i andre deler av Europa er nødt til å tapsføre langt mer enn det virksomheter i Norden må gjøre. Men det betyr ikke at det ikke finnes muligheter.

Med gode kundedata på plass har du et godt utgangspunkt. Men hva hvis betaling fortsatt uteblir, til tross for at kunden mottar diverse varsler og henvendelser?

Først og fremst må du være innstilt på at prosessen tar lenger tid enn den ville gjort i Norge. (Og at det blir mer kostbart). Systemene for rettslig inndrivelse av forfalte krav er ikke nødvendigvis like enkle og strømlinjeformede som her hjemme.

Kjekt å vite om EU og betalingsforordninger

EU har imidlertid innført blant annet «Late Payment Directive». Dette direktivet gjelder mellom næringsdrivende og inneholder verktøy som skal gjøre det enklere, rimeligere og raskere å oppnå betaling. Direktivet legger føringer på betalingsfrister for offentlig virksomhet så vel som privat virksomhet. Det legges til rette for å kreve fastsatte forsinkelsesrenter og purregebyrer opptil 40 €.

Et annet verktøy er European Payment Order (EPO). Det innebærer en forenklet mulighet for begjæring av utlegg så sant det ikke er reist innsigelser mot kravet. Denne løsningen kan sammenlignes med det vi i Norge gjerne refererer til som «direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav» - altså tvangsinndrivelse via Namsmannen uten at det foreligger en dom, eller et gjeldsbrev.

Les også: Hva gjør en Namsmann i forbindelse med inkassosaker?

Dommer fra norske rettsinstanser gjelder også i Europa

Hvis du allerede har oppnådd en dom i en norsk rettsinstans og den domfelte flytter utenlands, er det innført en del felles regler i Europa som sikrer at man relativt enkelt kan fullbyrde dommen også i Europa. Dette er blant annet nedfelt i Brussel 1 forordningen og Luganokonvensjonen som åpner for fullbyrdelse på tvers av landegrenser innenfor EU og mellom EU stater og utenforstående land, nærmere bestemt Norge, Island og Sveits.

Sitter du med en domsavsigelse fra Norge vil du derfor ha god mulighet til å få fullbyrdet denne dommen innenfor EU (inkludert Sveits og Island). Dersom vedkommende flytter ut av EU, kan det imidlertid bli mer komplisert. Da gjelder ikke lenger Luganokonvensjonen. I slike tilfeller blir kjennskap til regelverket i det spesifikke landet enda viktigere.

Enten du driver med eksportsalg, eller står overfor en «utflytter» du har et krav mot, har du kommet et godt stykke på vei dersom du sørger for god datakvalitet ved avtaleinngåelse.

Hvis du i tillegg allierer deg med en inkassopartner som er godt og riktig representert både i ditt eget marked, utenlands og lokalt i markedene hvor du har behov for inndrivelse, er du enda et skritt lenger i riktig retning.

Internasjonal innfordring handler som all annen innfordring om å identifisere skyldneren, vite hvilke muligheter du har og å bruke dem.

Tips: Har du lyst å lese mer om hvordan det står til med betalingsrisiko i Europa? Da anbefaler jeg deg å laste ned rapporten vår European Payment Report, eller å ta en titt på dette blogginnlegget som min kollega Reidun Korsnes har skrevet.

European Payment Report 2017 Last ned gratis ›