Intrum_løsningsgrad_foto_shutterstock_303690449-687258-edited.gif

"Alle" snakker om løsningsgrad, og spesielt i forbindelse med valg av inkassobyrå. Men løsningsgraden påvirkes ikke bare av hvordan byrået jobber. Det er faktisk mye viktigere å se på hva som skjer før en sak blir oversendt til inkasso. Med det mener jeg egentlig: Hva skjer i din virksomhet?

Interne prosesser i virksomheten er en viktig faktor for løsningsgraden

Du er kanskje den som kan påvirke løsningsgraden mest. Det betyr at du må ha gode interne prosesser på plass:

  • Tydelig kredittpolicy
  • Oppdaterte kundedata
  • Faste faktureringsrutiner
  • Faste purrerutiner
  • Klare rutiner for når en sak skal oversendes til inkasso

Det er viktig å vurdere den totale kontantstrømmen fra et krav har forfalt til betaling – ikke kun etter at det er sendt til inkasso.

Be om hjelp i tide

Februar måned betyr vinterferie, fjell og skigåing for mange. Til fjells gjelder regelen om at du bør snu i tide hvis været er dårlig. Det er lite smart å gå videre og satse på bedre vær.

I inkassosammenheng kunne det gjerne vært en tilsvarende regel for å be om hjelp i tide. Hvis en betaling uteblir, holder det ikke å sitte i kontorstolen og håpe på bedre tider. Ha klare rutiner, og hold deg til dem.

LES OGSÅ: SLIK KAN DU FORKORTE EN INKASSOPROSESS

Ber du om hjelp i en tidlig fase, bidrar du til å redusere antall inkassosaker.

Et godt råd er derfor: Ikke vent når en kunde ikke overholder frister! Jo lenger du venter, jo mer minsker sjansen for at du får betaling. Er du riktig uheldig (eller treg, for å si det rett ut), går kunden kanskje konkurs innen du får sendt saken videre.

Hvis du ser at dere ikke klarer å gjennomføre rutinene slik de er tenkt, kan det være en idé å sette ut andre oppgaver enn selve inkassodelen. Kanskje lønner det seg å sette ut oppgaver knyttet til påminnelsesprosessen også. Vår erfaring er at utsendelser fra inkassobyråer gir større effekt.

Lurer du på hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk og få en enkel innføring!

Hva gjør inkassobyråer for å oppnå en best mulig løsningsgrad?

Når inkassobyrået overtar sakene for deg, står sannsynligvis effektive og erfarne folk klare til å gjøre en best mulig jobb på dine vegne. I tillegg er de også opptatt av å ivareta kundene dine. Og det er nettopp i denne kundesammenhengen at noe av nøkkelen til en høy løsningsgrad er å finne.

LES OGSÅ: HVORDAN JOBBER DE BESTE INKASSOBYRÅENE?

Gode inkassobyråer finner fort ut hvilke innkrevingsstrategier som bør brukes i de forskjellige tilfellene. De har gjerne flere alternative tilnærmingsmåter de kan bruke når de skal ta kontakt med dine kunder. I tillegg til de tradisjonelle kanalene som brev, mail og telefon, blir stadig flere varianter på digitale plattformer tatt i bruk; først og fremst sms, men også chat og webløsninger.

Det gjør at de kan møte kundene dine der de er, og via en kanal kundene foretrekker. Nye teknologiske løsninger bidrar på den måten utvilsomt også til en bedre løsningsgrad for deg.

Løsningsgraden er bare en del av en større sammenheng

Jeg nevnte innledningsvis at "alle" snakker om løsningsgrad. Husk at den bare er en del av en større sammenheng. Det er viktig at du ser bildet i sin helhet, og fokuserer på andre faktorer også. Her er et par råd:

  • Glem løsningsgraden litt og fokuser mer på hvordan og hvorfor et byrå hevder de vil være bedre (hvis de gjør det), hvis du er i en situasjon hvor du vurderer en ny samarbeidspartner på inkasso. Vær åpen med egne forventninger og dagens resultater
  • Fokuser på den totale verdiskapningen din inkassopartner kan bidra med
  • Skal du sammenligne tall må du være sikker på at kalkulasjonen er identisk – byråene kan operere med forskjellige kriterier for hva som tas med (Eks. innsigelser, krav som er trukket fra etc.). Det finnes ingen standard måte å sammenligne på
  • Bestem deg for hvilken tidshorisont som er viktig for deg. Husk at forskjellene i løsningsgrad ofte utjevnes over tid
  • Avklar hvordan en løsningsgrad skal beregnes. Her er det viktig å være spesifikk, spesielt hvis dere snakker om en periode på 12 måneder. Vi vet alle at mye kan skje i løpet av et år, og som hverken du eller byrået kan påvirke

Hvis jeg skal oppsummere med et spesielt viktig råd til slutt, må det være å få full kontroll på de interne prosessene. Da er det ikke sikkert du trenger å snakke om løsningsgrad mer i det hele tatt.

Lykke til!

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›