INKASSO DIGITAL INNKREVING GIR UMIDDELBAR EFFEKT.jpg

En innebygget betalingsløsning som sendes rett til smartmobilen vekker større betalingsvilje enn telefon og brev.

Flere aktører i inkassobransjen tviholder på at det er hyppige telefoner og annen konvensjonell kontakt med skyldneren som gir resultater. Likevel er det ikke uvanlig at det kan gå ett år med slike tiltak uten at det fører til noe.

En tilpasset og dynamisk tekstmelding har derimot umiddelbar effekt. Dette handler om hvordan forbrukernes atferd har endret seg siden smarttelefonen kom på markedet for snart ti år siden. Vi erstatter stadig flere fysiske oppgaver og dokumenter med virtuelle tjenester på telefonen, regninger betales via mobilbank og reiser bestilles med en app.

Samtidig går påminnelsesprosessen i fordringssaker ofte på papir og i liten grad via mobilen, tilpasset de nye handlingsmønstrene som skyldneren er vant til.

SMS

Det kan være grunn til å tro at unødig mange saker ender med inkasso som følge av at bransjen ikke har holdt tritt med utviklingen innen kommunikasjon. Andelen for sent betalende kunne blitt redusert med inntil 50 prosent hvis kreditor hadde truffet bedre med sitt budskap. Det viser analyser av selskaper med en stor andel privatpersoner i kundemassen.

En viss utvikling er på gang ved at noen aktører i det minste sender sms i stedet for papirbrev til skyldnere med ubetalte fakturaer. Men en slik henvendelse har større effekt hvis den byr på noe mer. En tekstmelding alene kan ha samme effekt som brev eller e-post - at det ikke trigger noe hos skyldneren. Og det betyr at betalingen kommer for sent.

Her finnes det aktører som har lagt inn dynamikk i sms-en. Den inneholder en lenke til en betalingsløsning på kundebedriftens nettside, slik at skyldneren får mulighet til å gjøre opp for seg der og da.

Utestående fordringer

Utviklingen av denne løsningen startet med å tenke nytt ved å se på jobben som en salgsprosess og ikke en innfordringsprosess. Og hva er målet med en salgsprosess? Jo, å utløse en hendelse, en reaksjon.

Norske bedrifter opplever typisk at 1 av 10 fakturaer må purres for at pengene skal komme inn. Og nordmenn bruker i snitt 18 dager på å betale en papirfaktura. Hvis de derimot får en betalingslenke i en sms, blir regningen betalt innen 45 minutter!

Responstiden varierer med størrelsen på beløpet, og her er det høstet mest erfaring med mindre beløp, som abonnementsavgifter på treningssentre, mobilabonnement og kredittkortregninger.

Inkassorutiner

Et konkret resultat kommer frem i en analyse av moderniserte rutiner hos et selskap som fakturerer et stort antall privatpersoner hver måned. Det slet med at kun 29 prosent av fakturaene ble betalt i tide. Av de 71 prosentene som somlet, gjorde halvparten opp for seg etter forfall, men før de fikk en påminnelse. 10 prosent betalte da de fikk en purring eller et inkassovarsel. 2,7 prosent av sakene gikk til inkasso. Dette har jo klart en negativ effekt på kredittsiden for selskapet, som må betale sine leverandører.

Mobilselskapets tjenesteleverandør på fordringer og inkasso valgte et annerledes grep: De som normalt ikke overholdt betalingsfristen fikk en sms-påminnelse like før forfall. Og ved inkassovarsel gikk det ut en tilrettelagt sms med lenke til en betalingsløsning.

Interaktivitet

Og det virket: Andelen fakturaer som ble betalt innen forfall ble doblet. Spesielt når en sak nærmer seg inkasso, viser denne løsningen seg å være ekstremt effektiv. I dette tilfellet valgte 60 prosent av de som mottok sms å gjøre opp for seg før det ble en inkassosak av det.

Forklaringen ligger i at kunden ikke bare får en statisk påminnelse, men et handlingsvalg.

Slik tilrettelagt interaktiv kommunikasjon med oppdragsgivers kunder har vært på markedet siden begynnelsen av 2015. Flere virksomheter har høstet gode erfaringer med konseptet, og effekten er udiskuterbar:

Digital kommunikasjon på plattformer som forbrukerne selv er fortrolig med gir langt høyere løsningsgrad enn tradisjonelle metoder med brev og telefon.

 

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›