Hvorfor-er-det-viktig-at-du-som-økonomileder-forstår-API_shutterstock_1057966646-692621-edited

De beste økonomilederne interesserer seg for teknologi og har innsikt i teknologi. Teknologi er fundamentet for effektive forretningsprosesser i dag. Dette fundamentet er i stor grad påvirket av de store teknologigigantene som Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon og Facebook. De har etablert digitale plattformer som er attraktive for både kunder, leverandører og andre programvareleverandører.

De digitale plattformene er basert på programvare. Godt fungerende programvare er en forutsetning for en lønnsom drift. Som økonomileder kan du ikke sette ansvaret for teknologiinvesteringer i din avdeling til IT. Du må selv sikre at du har strategisk styring på den applikasjonsporteføljen som støtter økonomifunksjonens forretningsprosesser.

Marc Andreessen skrev allerede i 2011 artikkelen Why Software Is Eating The World. Den er minst like aktuell i dag. Her beskriver han hvordan programvare kan endre konkurransesituasjonen.

API gjør det mulig å koble IT-systemer sammen

IT-systemene må kunne integreres med interne og eksterne systemer, applikasjoner og tjenester. Det er her API (application programming interface) kommer inn. Et API kan enkelt forklares som grensesnittet som gjør det mulig å koble IT-systemer til hverandre. Det være seg integrasjonen mellom et CRM-system og ERP, eller mellom et ERP-system og en oppslagstjeneste på kredittsjekk.

Les også: Integrert inkassoløsning: Hvorfor ha det, og hvordan lykkes med det?

Med dette bakgrunnsteppe er det lett å forstå at jo mer standardiserte grensesnittene er, desto lettere er det å koble programvare og tjenester sammen. En analogi er å se på API som en stikkontakt. En stikkontakt i veggen sikrer deg tilgang til en tjeneste som elektrisk strøm.  Elektrisiteten er en tjeneste som muliggjør bruk av de elektriske komponentene (for eksempel en laptop) som du benytter. Stikkontakten er det grensesnittet som gir deg tilgang til tjenesten.

Nedenfor skal jeg gi deg noen gode argumenter for hvorfor det er viktig for deg som økonomileder å forstå API.

Last ned gratis e-bok: Slik utnytter fremtidens økonomiledere AI, big data og bots

STANDARDISERTE API-ER gir deg raskere og enklere tilgang på virksomhetskritiske data  

I en verden med stadig raskere forretningsprosesser er det viktig at din økonomifunksjon kan fremskaffe et godt styringsgrunnlag så raskt som mulig. Tidsrommet fra en hendelse oppstår til du kan fatte beslutning på grunnlag av datafangsten vil bli et konkurranseparameter i årene fremover.  Et godt API vil kunne sikre deg rask tilgang til virksomhetskritiske data. Det vil også gjøre det enklere og raskere å gjennomføre endringer i rapporterings- og analysegrunnlaget ditt.

Gode API-er forlenger levetiden på ERP-systemet

Har du valgt en riktig ERP-plattform med gode APIer, vil tredjepartsleverandører kunne lage innovative løsninger som fungerer som integrerte moduler til din plattform. Det betyr at du kan utvide levetiden til ERP-systemet ditt. For mange virksomheter innebærer skifte av ERP-plattform en stor investering og kan også medføre store endringer i forretningsprosessene. Noen endringer er påkrevd av den nye plattformen, rett og slett fordi nye løsninger er basert på standardiserte forretningsprosesser som kanskje ikke alltid er riktige for din virksomhet. Dersom du da kan benytte tredjepartsleverandører, fordi du har et godt API disse kan benytte, vil du kunne leve lenger med en plattform dine medarbeidere er godt kjent med.

Gode API-ER øker verdien av applikasjonsporteføljen

I din virksomhet har du noen få kjernesystemer som er kritiske. Blant disse har vi ofte ERP og CRM. ERP er hovedsakelig et transaksjonssystem. CRM er et relasjonssystem. Gode APIer kan bidra til at du får utnyttet fordelene hver av systemene gir i et felles grensesnitt. Totalverdien av applikasjonsporteføljen øker. 

API-ER reduserer leverandørrisikoen

Godt dokumenterte og standardiserte API-er gjør deg mindre leverandøravhengig. Det er lettere å bytte ut et system som ikke gir god nok ROI med et mer moderne og fleksibelt system. Du kan for eksempel velge å ha et økonomisystem som har en relativt begrenset, men godt fungerende basisfunksjonalitet, fremfor et komplett og mer avansert ERP-system. Dette fordi du har tilgang til best–of–breed-løsninger som enkelt integreres med det mer avgrensede økonomisystemet. Med tilgang på kostnadseffektive og driftssikre skytjenester kan dette være en attraktiv IT-strategi for mange virksomheter.

I dette innlegget har jeg forsøkt å motivere deg som økonomileder til å sette deg bedre inn i betydningen gode API-er kan ha for forretningsprosessene i din økonomifunksjon.Vi som jobber i Lowell ser store verdier i å integrere våre tjenester inn i dine IT-systemer.  Det vil kunne sikre deg både bedre styringsgrunnlag ved å avdekke mulig mislighold tidlig i prosessen, samt effektiv saksbehandling når en innfordringsak oppstår.

Slik utnytter fremtidens økonomiledere AI, Big Data og Bots Last ned vår gratis e-bok ›