Lowell_vellykket-utrulling-av-innovative-prosjekter_foto_shutterstock

Målet med utrulling av innovative prosjekter (for eksempel selvbetjeningsløsninger for kunder som baserer seg på automatisk arbeidsflyt og maskinlæring) er at alle brukere adopterer den nye teknologien og de endringer den medfører i forretningsprosessene. Her er fem tips for å lykkes med utrullingen!

En del organisasjoner ser altfor lett på implementeringen, og innsatsen og engasjementet reduseres kraftig når prosjektet er avsluttet. Prosjektet avsluttes dessverre ofte med en Big Bang-lansering. Lanseringen skjer etter et omfattende og krevende utviklingsprosjekt som har tæret på prosjektdeltakernes arbeidskraft og energi. Dette er langt fra beste praksis og vil redusere prosjektets lønnsomhet.

Last ned gratis e-bok: Slik utnytter fremtidens økonomiledere AI, Big Data og Bots

Tips 1: Tenk inkrementell utrulling

Det første tipset er å tenke inkrementell utrulling. For virksomheter som jobber med smidig metodikk er ikke prosjektet avsluttet med en Big Bang-lansering. De har en rekke sprinter som de fortløpende lanserer. Implementeringsprosessen er inkrementell og adopteringen av ny teknologi går lettere. Det er mindre omfattende endringer å forholde seg til for de involverte. Stegene er hyppigere og lettere å ta. Du får raskere tilbakemelding om du har beveget deg i riktig retning, og kan tidligere enn ved mer tradisjonelle metoder, korrigere kursen. Du får også tidligere dokumentert resultater og engasjementet og oppslutningen om prosjektet vil bli bedre når alle får tilgang på rundetidene.

Les også: Økonomifunksjonen - Tips til å lykkes med store prosjekter

Tips 2: Sikre medarbeidernes eierskap

Tenk deg at du tar den tradisjonelle endringsledelses-innfallsvinkelen. «Noens» arbeid må endres. Det du signaliserer er at noe har vært feil, noen har jobbet på en lite effektiv måte til nå, selskapet har pådratt seg unødvendige kostnader eller går glipp av inntekter. Dersom du går fra å betrakte at dette er bare et fåtalls ansattes tolkninger til at alle i organisasjonen tolker ledelsens signaler på denne måten, vil prosjektet jobbe i bratt oppoverbakke.

Dersom du setter fokus på «pull» fremfor «push» vil du oppleve et sterkere engasjement fra medarbeiderne. Sørg for at du identifiserer noen lavthengende frukter som enkelt lar seg måle. La også medarbeiderne selv komme opp med forbedringsforslag. Da øker eierskapet. Sliter du med forankringen innledningsvis, vil de lavthengende fruktene bidra til at medarbeiderne tar større initiativ og er villige til å adoptere endringene.

Tips 3: Ta de tøffe kampene først

Noen selskaper har en tendens til å skyve på de mest kompliserte problemstillingene. Kanskje er prosjektet organisert med positivt innstilte deltakere som er tilfredse med å få delta på et innovativt prosjekt og ser involveringen som en anerkjennelse av sin egen kompetanse. Noen er også typiske ja-mennesker som ikke vil ha innvendinger mot risiko, kompleksitet eller andre utfordringer rundt utrulling av ny teknologi.

Dersom du utsetter de tøffe kampene, som involveringen av brukergrupper du vet vil stå overfor store endringer i sin hverdag, vil du skape større problemer for organisasjonen. Her kan du bruke en analogi fra systemutvikling: Å teste tidlig i prosjektet er smart fordi det er langt mer lønnsomt å oppdage en funksjonell feil på tegnebordet enn etter lansering av løsningen. Feilretting i produksjon er kostbart. Jobben må likevel gjøres, og jo mer den utsettes, desto vanskeligere blir det å løse problemstillingen.  Som leder mister du også styringsmuligheter og autoritet ved å utsette.

Ved å involvere de kritiske ressursene tidlig, kan du dessuten klare å snu negativitet til positiv innstilling til nytt prosjekt. Medarbeidere støtter ofte det de får bidra til å utvikle/endre. Du skal ikke undervurdere den organisatoriske effekten av å bli hørt, selv om ikke alt blir realisert.

Tips 4: Vær transparent

Ledelsen må være åpen og transparent om målene, tiltakene og konsekvensene med ny teknologi. Medarbeidere som fullt og helt stoler på informasjonen som deles vil med større sannsynlighet støtte opp om implementeringen. I følge en undersøkelse utført av American Psychological Association, mener bare femti prosent av medarbeiderne at arbeidsgiverne er åpne og transparente.

Tips 5: Sjekk hva andre har gjort

Implementering av ny teknologi er ikke noe du er alene om. Det har skjedd i hundrevis av år. Det kan likevel være første gang du implementerer en innovativ teknologi i ditt selskap. Da mangler du erfaring fra lignende utrullinger i egen organisasjon. Det kan være en fordel å sjekke nettverket ditt. Kan du hente inn praktiske erfaringer fra selskaper som har introdusert lignende teknologi? Her kan du søke på teknologidimensjonen (for eksempel erfaring med Kunstig Intelligens-prosjekter) eller bransjedimensjonen (for eksempel erfaring med utrulling av ny teknologi i finansbransjen).

Avslutningsvis vil jeg nevne at det finnes en rekke troverdige kilder du kan hente tips fra dersom du skal rulle ut ny teknologi i egen organisasjon. De tipsene jeg har delt med deg her, er allmenngyldige. Hva som er viktigst for din organisasjon, kan være forskjellig fra andre organisasjoner. Lykke til!

Slik utnytter fremtidens økonomiledere AI, Big Data og Bots Last ned vår gratis e-bok ›