Intrum_Justitia_inkasso_Detalj-Barcode-sykler_5578-578820-edited.jpg

Når du skal velge en samarbeidspartner for inkassotjenester, er det naturlig å sammenligne leverandører slik du gjør når du kjøper andre varer og tjenester. For å gjøre det litt enklere for deg, har jeg valgt ut seks områder det kan være smart å legge vekt på.

Hva bør du sammenligne?

  • Resultater for kunder i min bransje
  • Innovative løsninger
  • Innkrevingsstrategier
  • Økonomi
  • Interne rutiner og compliance
  • Saker og merknader hos Finanstilsynet og Inkassoklagenemda

Resultater for kunder i min bransje

Forhør deg hos de leverandørene du vurderer. Mange etterspør resultater i form av løsningsgrad og antall dager før innbetaling skjer.

Det hender også at noen etterspør kundetilfredshet. Større inkassoselskaper har gjerne løsninger som gjør at de kan vise til det også.  Be om å få referanser som kan fortelle deg noe om hvor gode de er på å gi råd rundt kredittpolicy og kredittvurdering.

Innovative løsninger – enkelhet både for skyldnere og kunder/samarbeidspartnere

Kan inkassoleverandørene du vurderer tilby deg effektive og innovative løsninger? Dagens teknologiske utvikling går raskt, og det er nødvendig å være kontinuerlig oppdatert.

Inkassoselskapet må ha løsninger som gjør det så enkelt som mulig for skyldnere å betale samtidig som de gir god oversikt. Det «alltid nærværende multiverktøyet vårt» - mobilen - er viktig i så måte. Undersøk derfor om løsningen leverandøren tilbyr, innebærer muligheter for å kommunisere på de plattformene folk flest er, som mobil og nettbrett. Løsningen må være responsiv slik at den er like lett å bruke uansett om du bruker pc eller mobiltelefon.

LES OGSÅ: INKASSO: DIGITAL INNKREVING GIR UMIDDELBAR EFFEKT

Det er også en klar fordel om man kan kommunisere i en sak uten å måtte snakke med noen. For mange mennesker er det mye skyld og skam forbundet med inkasso, og hvis de kan ordne opp i betalingskravene sine uten å måtte «blottlegge» seg for andre, kan det være avgjørende for at innbetaling skjer.

Dagens løsninger gir skyldneren mulighet til å blant annet å betale, be om fakturakopier eller lage en nedbetalingsavtale via SMS. Dette er en mye mer effektiv metode enn å måtte ringe, maile eller sende brev for å få progresjon i saken.

Som kunde skal også du tilbys gode løsninger som gjør det enkelt for deg å sende forfalte krav, følge utviklingen av disse, ta ut rapporter med mer.

Ha derfor fokus på løsningene inkassoleverandørene kan tilby. Velg en som er framtidsrettet og som forenkler prosesser for deg og dine kunder.

Hvilken innfordringsstrategi har selskapene?

Det er også naturlig å spørre om hvilke strategier de har for å kreve inn penger. Har de forskjellige innkrevingsstrategier for hvordan de ulike segmentene skal følges opp, eller gjør de det samme for alle? Sender de likelydende brev til alle skyldnere? Er det muligheter for SMS, eller brev for de som måtte foretrekke det? Kjører de ulike strategier mellom B2B- og B2C-bedrifter? Spør!

Still de spørsmålene som er nødvendige for at dine skyldnere skal bli godt ivaretatt, og som gjør innkrevingsprosessen mest mulig effektiv. Har du en variert kundegruppe bestående av kunder som stort sett alltid har betalt bra, og noen som er notorisk dårlige betalere, bør du etter mitt syn kunne forvente at disse får forskjellig behandling fra inkassobyrået.

LES OGSÅ: SLIK JOBBER DE BESTE INKASSOSELSKAPENE

Økonomi

Sjekk ut selskapenes økonomiske situasjon. Du finner informasjon blant annet på Proff.no. Når du velger en samarbeidspartner på inkasso, ønsker du at samarbeidet skal vare lenge og være forutsigbart. Da bør selskapets tall vise både god likviditet, lønnsomhet og soliditet.

Gode rutiner på internkontroll og compliance

På inkassoselskapenes nettsider kan du ofte lese om hvilke verdier de vektlegger, og hvordan de jobber med compliance. Rutiner for internkontroll kan det derimot være vanskeligere å finne. Slike rutiner blir imidlertid ofte sjekket når inkassoselskapene får tilsyn fra myndighetene.

Er du opptatt av kvalitet i alle ledd, bør du derfor be om å få se disse også – det vil si, de som er relevante med tanke på ditt eventuelle samarbeid med dem. Da har du ditt på det tørre ved eventuelle tilsyn og kontroller. Det gjør også valget lettere for deg; du kan velge å utelukke selskap med manglende rutiner i søkeprosessen din.

Saker og merknader hos Finansklagenemnda og Finanstilsynet

Sist, men ikke minst, er det viktig at du søker opp selskapene både hos Finansklagenemda (tidligere Inkassoklagenemda) og Finanstilsynet. Her finner du raskt ut om byrået er involvert i saker, eller har tidligere merknader. Har de fortsatt bevilgningene i orden, kan du gå ut ifra at feil har blitt rettet opp, og rutiner kontrollert og forbedret. (Hvis de har vært utsatt for tilsyn, har de trolig ekstra fokus på at alle rutiner blir fulgt også).

Det endelige valget

Som du har sett, handler det mye om å spørre. I tillegg oppfordrer jeg deg til å være tydelig på egne forventninger. Når det er avklart, kan du ta det endelige valget på et godt grunnlag.

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›