Barcode-naer_5566-719527-edited.jpg

Det er lett å tenke at alle inkassoselskap jobber på samme måte fordi det handler om faste prosesser som må følge et gitt regelverk. Jeg tør likevel påstå at det finnes viktige forskjeller, blant annet når det gjelder hva man har fokus på. Her får du noen tips til hva du bør se etter hvis du går etter de beste selskapene. Hvordan jobber de, og hva er viktig for dem?

Hvis du søker informasjon på nettet om forskjellige inkassoselskap, ser kanskje mye likt ut. «Alle» lover at de vil være best på å sørge for at du får raskt betalt. Det kan derfor være lurt å undersøke litt nærmere. Samsvarer det de er opptatt av med det din virksomhet har fokus på?

fokus på Gode rådgivere

Gode rådgivere er avgjørende:

 De må evne å analysere utviklingen i ditt selskap samtidig som de kontinuerlig ser mulighetene til å forenkle prosesser. En god rådgiver setter seg grundig inn i utfordringene din virksomhet har, og er proaktiv. Det innebærer at han eller hun kommer med løsninger som er tilpasset dere i tide, og ikke i etterkant når problemer allerede har oppstått.

  • De er innovative og holder seg oppdaterte på hvilke løsninger og metoder som passer best for din bedrift, og ikke minst - som forenkler både din og skyldners hverdag
  • De vurderer selvsagt selskapets kredittpolicy og gir råd om nødvendige endringer. Hvilken kreditt gir dere kundene, og hva er avtalen hvis en kunde får for mye utestående? Klare føringer kan utgjøre store forskjeller i innbetalingsgrad og likviditet

Gode samarbeidsevner er en selvfølge - det gjelder på alle områder.

Fokus på compliance

At lover og regler etterleves er også en selvfølge. Innenfor inkassofaget er regelverket omfattende. De beste inkassoselskapene har interne rutiner som regulerer alle arbeidsprosesser og sikrer at oppgaver blir utført i henhold til gjeldende regelverk. De er opptatt av å operere innenfor de rammebetingelsene som blant annet inkassoloven, personopplysningsloven og konsesjoner gir. Etterspør gjerne rutinene til de selskapene du vurderer.

Fokus på å skape et godt partnerskap 

En virksomhet ønsker som regel ikke bare at samarbeidet med andre aktører skal være godt, det skal også være varig. Det skaper trygghet og forutsigbarhet. Et profesjonelt inkassoselskap jobber derfor også for å skape et godt partnerskap med deg som kunde over tid. Langsiktighet gir best resultat om samarbeidet er godt.

De beste inkassoselskapene legger vekt på at du skal oppleve dem som en del av din egen virksomhet. De utarbeider felles mål - sammen med dere - om hvordan et best mulig samarbeid skal foregå i praksis. Hvordan kan prosesser forbedres hos dere? Hos inkassoselskapet?

Fokus på å skape gode resultater

Veldig ofte etterspør kunder løsningsgrad når de vurderer et inkassoselskap. Vi i Intrum synes ikke det er det viktigste. Vi er faktisk mer opptatt av kredittid, gjenvinning og klare leveransemål.

Ved å skape gode løsninger for skyldnere som de kan leve med i hverdagen, kan de "gjenvinnes" og bli til stabile betalere i framtiden. 

Tydelige KPI'er eller leveransemål for samarbeidet gjør det lettere å måle resultat. De beste inkassoselskapene setter leveransemål (utover løsningsgraden) i samråd med deg.

Siden likviditet er en avgjørende faktor for den økonomiske situasjonen, vil antall betalingsdager være en sentral KPI. 

viktige kjennetegn

Ovenfor har jeg trukket fram rådgiver, compliance, partnerskap og resultat som fokusområder, eller viktige kjennetegn, på hvordan de beste selskapene jobber. Hvis du kan nikke bekreftende til at dette samsvarer med praksisen til din nåværende inkassoleverandør, har du all grunn til å være fornøyd. Og hvis ikke, så har du forhåpentligvis fått noen tips til hva du bør se etter hvis du er på jakt etter en ny.  

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›