HVORDAN FÅR JEG BEST PRIS PÅ SALG AV KUNDEFORDRINGER.jpg

Prisen ved salg av kundefordringer avhenger av mengden og kvaliteten på data du deler med inkassoselskapet. Virksomheten din kan hente inn en andel av utestående gjeld ved å selge fordringsporteføljen. Du får et avtalt oppgjør, mens inkassobyrået tar ansvaret for å hente inn gjelden.

Hvor mye penger en portefølje er verdt, avhenger helt av den informasjonen du kan bidra med - datakvaliteten. Gode data gir et bedre grunnlag for den analysen som byrået foretar for å beregne risikonivået på porteføljen. Jo mer informasjon som foreligger, desto mindre risiko i analysen av forventet kontantstrøm. Det reduserer inkassobyråets avkastningskrav, og det er mulig å gi en høyere pris.

Utestående krav

Aktuelle data er størrelsen på utestående fordringer, påløpte renter og gebyrer, dato for forfall, det underliggende produktet eller tjenesten (abonnementsavgift, kredittlån etc.) samt identitet på skyldner.

Fordringene i porteføljen må være ganske homogene. Store variasjoner i beløp og tid gjør det vanskelig å kjøre gode analyser. Og porteføljen kan ikke være for liten. Den må ha en viss mengde med krav for at det skal være mulig å gi en god vurdering av risiko.

Kontantstrøm

Kvaliteten blir også bedre hvis virksomheten bygger opp et langvarig kundeforhold til inkassobyrået. Årsaken er at byrået da vil sitte på kundehistorikk og kjenner personene i porteføljen. Og det foreligger kontaktdata, slik at det er enklere å få kontakt med skylderne. Like viktig er det at historikken om kontantstrømmen til de aktuelle kundene er kjent.

Oppkjøper har mulighet til å gjøre en enda bedre jobb hvis det er snakk om en bransje som inkassobyrået kjenner fra før. Dermed kan tjenesteleverandøren sammenligne ditt oppdrag med andre og benchmarke risiko når det skal settes en pris.

Stort inkassoselskap

Ved å selge dine fordringer til det samme byrået flere ganger, får du en stadig mer korrekt pris. Det henger sammen med at leverandøren bygger seg opp et erfaringsgrunnlag og gjør stadig mer riktige analyser. Da går risikoen ned, og du får en mer korrekt pris på porteføljene du selger.

Det er med andre ord en porsjon usikkerhet i de første avtalene, men det hører til sjeldenhetene at et porteføljesalg trekkes fordi man ikke blir enige om pris. Konkurransen i dette markedet er såpass sterk at en avtale i praksis alltid kommer i havn.

Et tips her er å sikte mot de større aktørene i bransjen. Et stort selskap har tilgang til rimeligere finansiering av sine kjøp og kan derfor operere med relativt lave krav til avkastning enn hva de mindre aktørene kan.

Kundebehandling

Å skaffe nye kunder koster mer enn å ta vare på de du har. Derfor er inkassoselskapets evne til å håndtere kunder du vil beholde like viktig som en god pris på porteføljen.

Med en avtale om løpende eller enkeltstående salg av fordringsporteføljer, er det viktig at inkassoselskapet ikke bidrar til å jage vekk kundene, men sørger for god kundebehandling.

Oppsummert:

Virksomheten din må by på solide data for å få en god pris.

Og inkassobyrået må kunne skilte med:
-bransjekunnskap
-gode analyseverktøy
-evne til å håndtere kundene dine

 

Vurderer du å selge fordringene dine og ønsker flere tips? Last ned vår gratis e-bok ›