Intrum_Justitia_foreldelse_forfalte_fakturaer_foto_shutterstock_399116026-637531-edited.jpg

Har du gamle, ubetalte fakturaer utestående? Da bør du følge med på datoen. Lar du det gå for lang tid kan fakturaene bli foreldet, og da har du ikke lenger noen rett til å kreve inn pengene. Gjør du tingene dine riktig, kan du imidlertid forhindre at kravene dine «går ut på dato», og dermed også sikre det du har utestående.

Hva innebærer foreldelse?

Foreldelse innebærer at kravet bortfaller på grunn av tiden som har gått. Som kreditor kan du med andre ord tape retten til betaling hvis du ikke følger opp kravet i henhold til regelverket. Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år.

Foreldelse av gjeld er regulert i «lov om foreldelse av fordringer» (foreldelsesloven).

Alminnelig foreldelsesfrist

Vanlige fakturakrav foreldes i henhold til den alminnelige foreldelsesfristen. Det finnes også en del spesialfrister som omfatter blant annet pengelån og gjeldsbrev m.m. Dette kan du lese mer om i foreldelsesloven.

Vurderer du å selge fordringene dine? Last ned e-boken vår for gode tips!

Leveransedato er viktig

Mange tror at fristen for foreldelse begynner å løpe fra den dagen fakturaen forfaller, men det er ikke tilfelle. Det er nemlig slik at med mindre forfallstidspunktet er fastsatt på forhånd, (som regel ved avtale mellom partene), løper faktisk fristen allerede fra det tidspunktet selger teoretisk har rett til å be om betaling. Selger vil som hovedregel ha anledning til å be om betaling samtidig med at han eller hun leverer sin egen ytelse og da begynner foreldelsesfristen å løpe allerede fra leveransetidspunktet.  

Er du en av dem som tar en «faktureringssjau» i ny og ne, og kanskje til og med mange måneder etter at leveransen er utført, kan du altså risikere å havne i en situasjon hvor kravet foreldes fordi du har forholdt deg til fakturadato, og ikke leveransedato.

Hva kan du gjøre for å forhindre at krav foreldes?

Lovverket har flere alternativer som skal forhindre at krav blir foreldet, men du må selv passe på å benytte deg av dem i tide.

Skyldneren erkjenner fordringen

I dette tilfellet er du avhengig av å få skyldneren til å foreta en aktiv handling eller å si seg enig i kravet. Foreldelsesfristen avbrytes nemlig hvis skyldneren erkjenner fordringen. Det kan f.eks. være at han eller hun betaler avtalt rente av hovedkravet, eller lover å betale senere. En anmodning om betalingsutsettelse vil også vanligvis bli forstått som en erkjennelse av kravet.

Dersom skyldner erkjenner et fakturakrav, oppstår en ny frist som vil være lik den forrige. Det vil si 3 nye år fra erkjennelsestidspunktet.

Hvis skyldneren underskriver et gjeldsbrev vil dette ved siden av å være en erkjennelse, også medføre at det etableres en ny frist på 10 år.

Selv om en muntlig bekreftelse i utgangspunktet skal være tilstrekkelig, anbefaler jeg deg å få det skriftlig.  Da står du mye sterkere ved eventuelle uenigheter senere fordi det kan være vanskelig å bevise hva som er avtalt muntlig. Dokumentasjon kan være avgjørende for en saks utfall, uansett hva det er snakk om.

Les også: Derfor bør du dokumentere avtalene dine godt, og slik gjør du det

Rettslige skritt

Hvis skyldneren ikke erkjenner fordringen, kan du gå til rettslige skritt for å avbryte foreldelsesfristen. Det kan skje gjennom en forliksklage eller begjæring om utlegg (for å sikre kravet). Dyktige inkassobyråer har ekspertise på dette området og kan bistå deg i slike prosesser.

Les også: Hva er forliksrådet, og når havner en inkassosak der?

Dersom du som kreditor får en dom på kravet, løper en ny frist på 10 år fra domstidspunktet. Det samme gjelder hvis det blir etablert en utleggspant for kravet.

Sørg for gode rutiner

I Lowell opplever vi rett som det er at kunder har gamle fakturaer liggende som de ikke har fulgt opp. I de fleste tilfellene henger det sammen med manglende rutiner for fakturering og purringer, eller uenigheter knyttet til fakturaen. Det viktigste du kan gjøre for å unngå at fakturaene dine går til inkasso, eller enda verre, blir foreldet, er å sørge for gode rutiner. Ha faste prosedyrer på fakturautsendelser, og ikke vent for lenge med å sette i gang med inndrivingstiltak. Dokumenter også avtalene dine. Gjør du dette, vil du forhåpentligvis aldri få bruk for foreldelsesloven i det hele tatt.

Fikk du forresten med deg blogginnlegget Få rask betaling fra kundene ved hjelp av disse rådene? Hvis ikke, anbefaler jeg deg å ta en titt på det også. Her er det flere nyttige tips.

Vurderer du å selge fordringene dine og ønsker flere tips? Last ned vår gratis e-bok ›