IJ_Brand075-_v2-705739-edited.jpg

Hender det at du lurer på om det lønner seg å håndtere innfordringer selv, om du bør sette bort jobben, eller rett og slett selge fordringene? I dette blogginnlegget gir jeg deg noen tips og råd om når det kan være aktuelt å selge, og om hvilke konsekvenser det får - både for kundene dine og virksomheten din – hvis du velger å gå for salg.

Effektiv innfordring krever ressurser og punktlighet

Skal du gjøre jobben effektivt på egen hånd er det viktig at du setter av tid, og at du har medarbeidere til å utføre jobben. Her er det snakk om rutinemessige oppgaver som krever punktlighet, og ikke noe du gjør innimellom når det passer, eller når du har medarbeidere med ledig tid. Det innebærer blant annet at:

  • Purringer og inkassovarsler må sendes ut til faste tider 
  • Du må daglig være à jour med alle betalinger i reskontroen

Vi opplever at det ofte er en sammenheng med en virksomhets størrelse og fokus på innfordringsarbeidet, naturlig nok. Jo færre man er på en arbeidsplass, desto større andel av ressursene blir brukt på kjerneoppgavene og det man selger. Da kan det være lett å glemme den viktige kontantstrømmen som må gå jevnt og trutt for å sikre en god likviditet.

LES OGSÅ: Få rask betaling fra kundene ved hjelp av disse rådene 

Det vi også ser er at mange har en overdreven frykt for at kunden skal forsvinne når de purrer. Faktum er at folk flest har en god forståelse for at dette arbeidet må gjøres. Flertallet av oss liker forutsigbarhet, da vet vi hva vi skal forholde oss til.

God kundebehandling er å skape god forutsigbarhet

God kundebehandling er nettopp å skape denne forutsigbarheten hos kundene. Alle forsinkelser som oppstår fra forfall til du sender purring og inkassovarsel, gjør at du faktisk lærer opp kunder til å betale for sent.

Ser du at innfordringsarbeidet er vanskelig for deg å gjennomføre på en god måte, kan det være en idé å sette bort oppgavene knyttet til det. Eller ta skrittet helt ut og selge fordringene. I så fall er det noen forutsetninger som må være på plass

Kriterier for salg av fordringer

Velger du å selge fordringene dine, bør du ha et godt data- og informasjonsgrunnlag. Da blir det enklere for selskapet som skal kjøpe fordringene dine å foreta en korrekt verdivurdering, noe som igjen vil være en klar fordel for virksomheten din.

Selskapet som kjøper kravene, foretar gjerne en omfattende analyse i forkant, både for å vurdere hvorvidt kjøp er interessant, og for å kunne gi deg en realistisk pris. Videre skal det helst være en samling av noenlunde like saker og et visst volum totalt sett på fordringene.

Salg av «ferske» fordringer er ikke så vanlig. Som regel dreier det seg om eldre saker. En enkel tommelfingerregel for å vurdere når det kan være lurt å overlate fordringene til andre, er i de tilfellene hvor dere har saker hvor det fortsatt ikke er noen løsning 12-18 måneder etter at inkasso er iverksatt. Når fordringer kjøpes er det gjerne snakk om gamle krav som er tapsført hos kunden, og hvor det ikke lenger skapes en større pengestrøm i bedriften.

Hvordan blir opplevelsen for kundene dersom kravene selges?

Mange er redde for at inkassobyrået skal gå knallhardt på kundene deres, men slik er det ikke – snarere tvert imot. Byråer ønsker selvfølgelig ikke å behandle kunder dårlig. I mange tilfeller er et byrå faktisk bedre egnet til å ta vare på skyldnere, nettopp fordi de jobber i større skala, og har ressurser til å følge opp alle kunder og skyldnere kontinuerlig.

Inkassobyråer kan gjerne tilby skyldnerne akkord og gode betalingsløsninger over tid. De kan tillate seg å operere med en tilbakebetalingstid på 5-10 år, og kan sannsynligvis tilpasse seg skyldneren i større grad enn dere kan selv. Ofte kan de sammenstille flere krav, (det er ikke sjelden at en skyldner er involvert i flere saker,) og tilby løsninger på tvers.

De fleste inkassoselskaper er dessuten interessert i å få et godt rykte ute i markedet, og det forutsetter god kundebehandling og ryddig opptreden på alle områder.

Så hva gjør du? 

Som du sikkert har forstått er det ingen fasitsvar, men kriteriene jeg har trukket fram gir en god pekepinn på når du bør - eller kan - selge fordringer.

For kundenes skyld skal du som nevnt ikke bekymre deg. De blir ivaretatt. For din egen del vil du slippe usikkerhet knyttet til tap, og ikke minst slipper du å bruke tid på arbeidet forbundet med innfordring. Men det må altså være snakk om en viss størrelse på fordringene.

For å se om dette kan være aktuelt for deg, kan du ta denne lille testen. Du kan også laste ned e-boken vår nedenfor.

Vurderer du å selge fordringene dine og ønsker flere tips? Last ned vår gratis e-bok ›