Intrum_Justitia_salg av fordringer_foto_shutterstock_254285017-984628-edited.jpg

Går du med tanker om å selge fordringer for å frigjøre kapital? Eller vil du helst bare slippe å bruke mer tid og unødvendige ressurser på stadige påminnelser til kundene det gjelder? Dersom du selger fordringene dine, er du fri fra alle forpliktelser knyttet til fordringene. Med mindre du har holdt opplysninger tilbake, eller solgt på feil grunnlag – det kan få konsekvenser. Korrekt informasjon er avgjørende, ikke minst for at du skal få best mulig pris.

La meg først gi deg en rask innføring i hvilke forutsetninger som vanligvis ligger til grunn for et salg:

Fordringene bør være ganske homogene

De fleste som kjøper fordringer setter som krav at fordringene i porteføljen skal være ganske homogene. Som du sikkert kan forestille deg, blir det vanskeligere å kjøre gode analyser hvis noen fordringer beløper seg til 10.000 kroner, mens andre kanskje er opp mot 100.000 kroner.

Det samme gjelder sammenfall i tid. Fordringene bør stamme fra omtrent samme tidsrom slik at det ikke er en blanding av fordringer som forfalt for henholdsvis ett og ti år siden i samme portefølje.

Du bør også være innstilt på å selge et visst omfang. Analysene skjer på porteføljenivå, så ti saker vil ikke være tilstrekkelig for å komme opp på et såkalt statistisk signifikant nivå.

Les også: Jeg vil selge fordringene mine – hvilke muligheter har jeg?

Skaffe til veie tilstrekkelig kundehistorikk- og data

Når du skal selge fordringer, er det selvsagt en forutsetning at de er reelle. Du må regne med å bli bedt om å legge fram følgende dokumentasjon:

 • Størrelsen på utestående fordringer
 • Påløpte renter og gebyrer
 • Forfallsdato
 • Tidspunkt for når fordringen eventuelt ble avskrevet
 • Hva det underliggende produktet eller tjenesten er (abonnementsavgift, kredittlån etc.)
 • Navn og kontaktinformasjon på skyldner

Desto bedre informasjon du sitter på, jo bedre pris får du for fordringene dine. I tillegg reduserer du risikoen for at kjøper kan komme til å heve kjøpet.

Kjøper kan ha rett til å heve kjøpet

Eller sagt på en annen måte: Du har plikt til å kjøpe fordringene dine tilbake til den samme prisen som du solgte dem for, hvis det skulle vise seg i ettertid at:

 • Fordringene ikke var korrekte
 • Dokumentasjonen var feil
 • Det er andre omstendigheter som gir kjøper rett til å heve kjøpet

En slik mulighet vil imidlertid bare gjelde i en tidsbegrenset periode. Du kan også bli nødt til å dekke eventuelle andre påløpte kostnader som kjøper har hatt. Skaffer du den korrekte informasjonen over til veie, er ikke dette noe du bør bekymre deg for. Da gir du ikke kjøper noen grunn til å heve kjøpet.

Kjekt å vite

Et par fakta til slutt, som det også er greit å vite om:

 • Som selger plikter du ikke å informere skyldner om salg. Det er kjøpers oppgave
 • Fordringer som gjelder uforfalt krav på lønn, trygd, pensjon, underholdningsbidrag o.l. er unntatt for salg
 • Ved salg av fordringer får du ikke utbetalt det totale pålydende beløpet, men til gjengjeld får du et raskere oppgjør enn du ellers ville ha gjort

Selger du fordringene dine til en seriøs aktør i markedet, vil kjøper selvfølgelig være interessert i at handelen skal gå sin gang på lovlig vis, og at du skal få oppgjøret ditt så raskt som mulig. De vil derfor også kunne hjelpe deg med sikre at informasjonen knyttet til fordringene er riktige.

Vil du vite mer? Last ned e-boken vår gratis for flere tips.