Intrum_Justitia_Inkasso og inkassovarsel_foto_shutterstock_658204354-843326-edited.jpg

Jeg begynte i bransjen for 12 år siden samtidig som jeg studerte, og jobbet i en liten periode på et kundesenter hos en konkurrent. Mange av de som tok kontakt var veldig frustrert fordi de antok at brevet de hadde fått fra oss betød at de nå var svartelistet for godt. Etter en rask oppklaring viste det seg at det gjaldt et inkassovarsel og ikke en inkassosak. Det er en stor forskjell.

Inkassovarsel

I Norge er det lovpålagt å varsle før en sak sendes til inkasso. Inkassovarselet er en påminnelse – en siste frist – som kan sendes av enten inkassoselskapet eller den som har sendt deg fakturaen.

Det er strenge krav til innhold og utforming av et inkassovarsel, og siden dagens inkassolov kom i 1988 har det vært et krav at inkassovarsel skal sendes per post. Men 18. april i år fikk vi en lovendring som gjør at det nå er tillatt å sende inkassovarsel elektronisk. Derfor åpner vi for at inkassovarsel kan sendes til digitale postkasser som Digipost samtidig som kunden varsles på SMS.

Forfallsfrist og purregebyr

Et inkassovarsel skal ha minst 14 dagers forfallsfrist. Det kan legges til et purregebyr på maksimalt 70 kr hvis det er minst 14 dager siden den opprinnelige fakturaen forfalt.

Er det sendt en tidligere purring med purregebyr (den må også ha blitt sendt minst 14 dager etter forfall på faktura for å ha purregebyr), kan inkassovarselet ha inntil 140 kr i purregebyr.

Inkassovarsel uten gebyr kan sendes dagen etter at fakturaen forfalt, men selvfølgelig med samme 14 dagers forfallsfrist.

Synes du dette med frister, gebyrer og 14 dager var forvirrende? Da anbefaler jeg deg å laste ned infografikken vår. Den viser hele saksgangen tydelig: Fra et inkassovarsel blir sendt til saken er løst.

Du får ikke betalingsanmerkning hvis du får et inkassovarsel. Men betaler du etter fristen sendes kravet til inkasso og da må du betale inkassosalærer som er høyere enn purregebyr. Men fortsatt er det ikke snakk om betalingsanmerkning, det kommer jeg til senere.

Strenge formkrav

Et inkassovarsel har strenge formkrav. Hvis disse kravene ikke overholdes, kan en mottaker kreve at prosessen startes på nytt, med et nytt og korrekt inkassovarsel.

Normalt anbefaler vi at vi sender inkassovarsel for kunden. Vi er nemlig pålagt å kontrollere inkassovarselet hvis kunden skal sende det selv, og vi finner svært ofte feil, selv hos store bedrifter. Ofte er det blanding av ord og uttrykk som gjelder selve inkassoprosessen.

Les også: Feil utforming av inkassovarsel kan få store konsekvenser

Hvor mange purringer må sendes før inkassovarsel?

Ingen! De fleste velger å sende inkassovarsel etter at fakturaen har forfalt. Erfaring viser at de virksomhetene som sender flere purringer risikerer å bli nedprioritert av den som skal betale. Mottakeren satser på at det kommer flere purringer, og utsetter derfor betalingen.

Hva er forskjellen på inkassovarsel og inkasso?

Inkasso er den prosessen som skjer etter at inkassovarselet har forfalt. Da sendes det en betalingsoppfordring som er lovpålagt.

Vil du lese mer om muligheter for å sende slike oppfordringer og hva du må passe på, anbefaler jeg deg å ta en titt på blogginnlegget til min kollega Wilhelm Blikstad: Nå kan du sende inkassovarsel elektronisk.

I Norge er det som regel inkassoselskaper som sender betalingsoppfordringen og tar kontakt med den som skylder penger.

Når fakturaen har blitt et inkassokrav legges det på inkassosalær som dobles etter 43 dager. I løpet av inkassoprosessen kontakter inkassoselskapet skyldneren for eksempel via telefon, SMS, e-post og brev.

Betalingsanmerkning

Hvis ikke inkassoselskapet lykkes med å finne en løsning, risikerer skyldneren at saken blir tatt videre til for eksempel namsmannen for innkreving, og da kan man som privatperson få en betalingsanmerkning. Bedrifter får betalingsanmerkning når saken har vært 30 dager til inkasso.

En betalingsanmerkning er en oppføring i et offentlig register for å varsle andre kreditorer om mislighold av gjeld. Den slettes umiddelbart når hele kravet betales, eller etter fire år dersom det er umulig for skyldner å betale.

Kredittsjekkes du, eksempelvis ved søknad om lån, kreditt, telefonabonnementer eller forsikring, vil betalingsanmerkninger være synlig. Flere arbeidsgivere kredittsjekker også nyansatte.

Har du blitt kredittvurdert som person, vil du få et gjenpartsbrev der det står hva slags informasjon som har blitt opplyst om deg.

Betalingsanmerkninger kan, men trenger ikke, føre til at du ikke får innvilget nye lån, ikke får opprettet mobilabonnement osv. Det er flere, komplekse faktorer som spiller inn når dette bestemmes.

En rask oppsummering til slutt:

Et inkassovarsel er altså ikke inkasso, men et varsel om at du må betale før forfall for å unngå inkasso. Ved et inkassovarsel påløper det gjerne et relativt lavt gebyr, mens det ved inkasso påløper et relativt høyt gebyr, samtidig som du da er et steg nærmere en betalingsanmerkning.

 Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›