IJ_Brand0018-1-311787_.jpg

I Norden har vi et klart lovverk og gode prosesser når det gjelder inkasso. Det står imidlertid i kontrast til inkasso i utlandet, hvor det kan være både dyrere og mer tungvint. Har du utenlandske kunder, anbefaler jeg deg å lese videre.

Det første du bør gjøre er å sette deg inn i hvordan situasjonen er der du opererer. Da tenker jeg ikke først og fremst på det tekniske i selve inkassoprosessen, men på betalingsforholdene og hvilke forholdsregler du bør ta.

Ting er ikke nødvendigvis som hjemme

Begynn med å undersøke hvor enkelt (eller vanskelig!) det er å inndrive utestående fordringer i markedet, eller landet du gjør forretninger i. Det er gjerne store forskjeller i de enkelte land og regioner hva angår lovverk for inndrivelse, betalingskultur, pris og tidsperspektiver for rettslig håndtering. Ting som er lett håndterlig og forholdsvis rimelig i Norge, kan være tidkrevende og dyrt i utlandet. Ikke minst gjelder dette i sørlige deler av Europa og på andre kontinenter.

Et godt tips er å kontakte andre som allerede er i markedene for å høre om deres erfaringer. Du kan også henvende deg til inkassoselskapet hvor du er kunde.

I tillegg bør du være klar over at tapsføring av omsetning på bakgrunn av sen eller manglende betaling, ligger tre til fire ganger så høyt i Sør-Europa som i Norden. Veldig ofte blir sene betalinger gjort med overlegg. 

Sunn og realistisk kredittpolicy

Med bakgrunn i de lokale forholdene i landet bør du føre en sunn kredittpolicy for å forutsi kontantstrømmen. En god kilde for bakgrunnsinformasjon er  EPR (European Payment Report).

Det er en dybdeundersøkelse utført blant nærmere 10 000 bedrifter i Europa. Rapporten, som vi utarbeider hvert år, beskriver betalingsvaner og økonomisk helsetilstand i de forskjellige europeiske markedene. 

Gjør deg kjent med betalingsrutiner/kultur i landet du opererER i

Ikke selg på gammel vane. Følg med i markedet og innenfor de ulike bransjene. Gjør deg kjent med hva som gjelder. Du er kanskje vant til en viss kundekrets innenfor en bransje, men rammebetingelsene kan være dramatisk annerledes i andre markeder for den samme bransjen.  

I Europa er det den sørlige regionen (Spania, Portugal, Italia, Hellas) som normalt innvilger de lengste fristene innen kredittid, og også hvor den faktiske betalingstiden er lengst. 

Ved å sammenligne land som f.eks. Norge og Italia ser vi klare forskjeller. EPR viser at selskaper i Norge innvilger sine kunder betalingsfrister fra 14 til 26 dager i snitt, litt avhengig av om det er innen privatmarkedet, mellom bedrifter eller mot offentlig sektor. I Italia innvilges tilsvarende frister fra 31 til 80 dager i snitt. I Norge blir fordringene i snitt betalt 3 til 4 dager etter forfall, mens i Italia foreligger betalingene i snitt fra 6 til så mye som 60 dager etter forfall, avhengig av sektor.

Start oppfølgingstiltak og start i tide

Problemer knyttet til sene betalinger er størst for små og mellomstore bedrifter (SMB). I følge EPR 2016 melder 28% av de forespurte SMBene at de ikke benytter seg av sikringstiltak som bank garanti, kredittforsikring, kredittsjekk, forskuddsbetaling og/eller inkasso. Tilsvarende sier 10 % av de store bedriftene det samme. 

Jeg anbefaler deg sterkt å ta forholdsregler og gjennomføre oppfølgingstiltak, slik at du ikke opplever de samme problemene - ikke vent og tro at det går av seg selv.

IKKE LA DEG PRESSE TIL LANGE BETALINGSBETINGELSER

I Europa blir mange SMB-bedrifter tvunget til å akseptere lengre betalingsbetingelser enn de er komfortable med.

EPR 2016 viser store, regionale forskjeller. I Norden og Baltikum er det en klar trend at de store multinasjonale aktørene presser de mindre, mens i de andre europeiske regionene er det mest sannsynlig at forespørsel om forlengelse av betalingsfrister kommer fra små og mellomstore bedrifter.

For mange fører sene betalinger til likviditetsproblemer, noe som kan hemme selskapets vekst og i verste fall være en trussel mot deres eksistens. 

Pass på at du ikke ender med å opptre som bank for kundene dine - iverksett tiltak raskt.

Lokal tilstedeværelse er viktig

For at du skal klare å følge opp kundene dine så tett som mulig, anbefaler jeg deg at du knytter til deg noen som har et nettverk der kundene dine er.

Vår erfaring er at det er en stor fordel å bruke lokale aktører som kjenner markedet, nettverket, lokale regler - og ikke minst muligheter.

Undersøk hvilke kontakter ditt inkassoselskap har. Noen operer globalt både med egne kontorer og med et bredt nettverk av samarbeidspartnere.

LES OGSÅ: HVORDAN JOBBER DE BESTE INKASSOSELSKAPENE?

Ved å være klar over forskjeller, ha kjennskap til lokal kultur og regelverk og ikke minst, ta forholdregler, slipper du forhåpentligvis å bli involvert i utenlandsinkasso i det hele tatt.

 Lykke til!

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›