intrum-_inkasso_tid_foto_shutterstock-927291-edited.jpg

Har du tenkt over hvor sterkt manglende eller sene betalinger fra kundene dine påvirker selskapets økonomi? Det kan svekke muligheten for vekst, utvikling og overskudd. Her er fem gode grunner til å reagere raskt når kundene ikke betaler.

1. Risikabel ventetid

Hvis selskapet ditt ikke får betalt i rett tid, kan det få alvorlige konsekvenser i form av press på likviditeten og mulig inntektstap. I verste fall kan det utgjøre en trussel mot selskapets evne til å overleve.

Dette kommer frem i en studie fra 2016 som viser at sene og mangelfulle betalinger er et stort problem i Norge. Det gir negative konsekvenser for næringslivet generelt, og enkeltbedrifter spesielt. Derfor er det viktig å ta grep som gjør deg i stand til å forutse og sikre kontantstrømmen slik at du unngår risikabel ventetid. Det er avgjørende for økonomisk stabilitet og grunnlaget for videre vekst.

2. For mye tid og ressurser

Det tar tid å følge opp ubetalte fakturaer med henvendelser til skyldnerne på telefon, e-post og SMS. Innfordringsarbeid i egen regi kan ofte trekke i langdrag, og kanskje vegrer du deg for å presse kundene for mye. Det kan skape usikkerhet og frustrasjon, noe som stjeler tid og krefter fra det som egentlig er bedriftens kjernevirksomhet.

Bruker du en profesjonell samarbeidspartner til dette, vil du frigjøre ressurser til det virksomheten er god på, samtidig som inkassoprosessen går raskere og følger anbefalt fremdrift.

3. Dobbelt arbeid

Hvis du ikke har god øvelse i faget, kan du ryke på tidsfrister og andre formelle krav i et inkassoløp. Noen selskaper tar fatt på dette selv, men ser ofte at det ikke fungerer. Når de da velger å ta i bruk et inkassoselskap, må prosessen ofte startes på nytt med inkassovarsel. Deretter kommer betalingsoppfordring og de påfølgende stegene. Det kan med andre ord gå lang tid, og risikoen for at pengene går tapt, øker.

4. Ferskvare

Utestående fordringer er ferskvare. Jo raskere inndrivelsesprosessen kommer i gang, desto raskere kan bedriften få pengene tilbake. Og jo tidligere saken overlates til inkassoselskapet, desto større er mulighetene for å lykkes med å drive inn kravene. Et inkassoselskap har kunnskap, erfaring, rutiner og metoder som gjør inndrivelsesprosessen og selve inkassoprosessen mer smidig og effektiv.

5. Nederst i bunken

Ikke alle tenker at kundene lærer seg rutinene til selskapene de handler hos. Men hvis du generelt er litt passiv med oppfølgingsaktiviteter og purrerutiner, vil kravene fra deg fort havne nederst i bunken hos en som har flere utbetalte regninger. Derfor må du være offensiv og pågående, slik at kunden ikke lar dine krav ligge igjen til sist. Kunden lærer seg raskt hvilke purrerutiner du har. Dersom du foretar mange purreaktiviteter over en lengre periode uten inkassovarsel eller påfølgende inkassoprosess, blir du ikke prioritert.

Er du bekymret for at et inkassovarsel vil skremme bort kundene dine fra å gjøre forretninger med deg igjen? Det trenger du ikke være. Du kan lese mer om det i blogginnlegget 5 grunner til at du ikke skal være redd for å miste kunder

Kort oppsummert kan manglende eller svake oppfølgingsrutiner bli kostbart for selskapet ditt. Setter du bort prosessen til et dyktig inkassoselskap vil du få pengene inn på konto raskere. På den måten sikrer du en bedre likviditet, og øker muligheten for vekst.

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›