Intrum_inkasso_kvalitetskrav_foto_shutterstock_397574752-464005-edited.jpg

Jeg går ut fra at du stiller krav til leverandører du kjøper varer og tjenester av. Du forventer sannsynligvis god kvalitet, og du forlanger trolig dokumentasjon på at det du kjøper er produsert i samsvar med gjeldende lover og regler. Har du tenkt på at du bør stille slike krav til det selskapet du kjøper inkassotjenester av også? 

SYSTEMATISK FORBEDRINGSARBEID

Spør inkassoleverandøren din om hvordan de jobber med forbedringsarbeid. Be om å få dokumentasjon på rutinene de har. Forvent at de jobber systematisk med å lære av tidligere hendelser – i alle ledd. Er kvalitet det samme for deg som for leverandøren du bruker eller vurderer? Avklar forventninger. Et effektivt systematisk forbedringsarbeid basert på felles forståelse vil gi verdi til begge parter. 

ETISKE RETNINGSLINJER

Enhver virksomhet som har med andre mennesker å gjøre, og som behandler personopplysninger, bør og skal ha etiske retningslinjer for arbeidet sitt. De må være kjent for alle som jobber i selskapet – fra økonomisjefen via konsulentene, og til medarbeiderne som sitter på support, for å nevne noen. Etterspør gjerne disse retningslinjene. Hvilke kjerneverdier står selskapet for?

I Lowell har vi seks grunnprinsipper som utgjør våre etiske retningslinjer:

  1. Lowell skal utføre sitt virke på en måte som fremmer og bevarer tilliten til inkassobransjen
  2. Lover og regler skal overholdes i alle forhold
  3. Inkassosaker skal behandles korrekt, hurtig og profesjonelt
  4. Kundekontakt skal opprettholdes i hele saksbehandlingen
  5. Beskyttelse av personlige data i henhold til personvernloven er udiskutabelt
  6. Skyldners integritet skal til enhver tid respekteres

"Helt selvfølgelig" tenker du kanskje, men det er faktisk ikke alle selskaper som har dette på plass. Så som sagt; etterspør gjerne. Da finner du raskt ut om aktøren er en du kan stole på, og som samsvarer med det du forventer når det gjelder etikk og profesjonalitet.

KAN DIN TJENESTELEVERANDØR OPPTRE SOM EN FORLENGET ARM AV DIN EGEN VIRKSOMHET?

Når du skal velge et inkassoselskap, bør du satse på en tjenesteleverandør som kan opptre som en forlenget arm av din egen virksomhet. Du skal kunne stole på at selskapet representerer din virksomhet slik du ønsker det, både når det gjelder kundebehandling og etterlevelse. Og selvfølgelig skal du være trygg på at jobben blir gjort - uten at du trenger å tenke på det.

LES OGSÅ: Inkasso: Hvilken leverandør bør jeg velge?

FORVENT ÅPENHET

Sist, men ikke minst, anbefaler jeg deg å forvente åpenhet rundt eventuelle avvik og uønskede hendelser. Det er i alles interesse. Kvalitetsarbeid handler ikke minst om å sikre at eventuelle feil ikke gjentas. Da er åpenhet et must.

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›