DERFOR BØR DU SELGE FORDRINGSPORTEFØLJEN DIN.jpg

Salg av kundefordringer gir mer kontroll over kontantstrømmen og rask tilgang til penger som du ellers kanskje aldri hadde fått inn på konto.Virksomheten din har neppe verken kompetanse på, ressurser til eller et ønske om å drive systematisk oppfølging av kunder som ikke gjør opp for seg. Penger som du hadde budsjettert med går i praksis tapt etter hvert som det bygger seg opp porteføljer med gamle fordringer.

Da er det en løsning å selge fordringene til en aktør som har ekspertise på å hente inn så stor andel som mulig av disse pengene.

To alternative porteføljesalg

Her får du alternativer som begge bidrar til bedre kontantstrøm:

  • Enkeltstående salg av fordringsportefølje
  • Løpende salg av fordringsportefølje

Et salg innebærer at et inkassoselskap kjøper porteføljen, og du får fordringene oppgjort med et avtalt oppgjør.

Enkeltstående salg av fordringsportefølje

Dersom du ønsker å selge en enkeltstående fordringsportefølje, gjør inkassoselskapet en analyse av den aktuelle porteføljen. Resultatet av denne vil være med på å fastsette en pris. Etter at en avtale er inngått, har du ikke lenger noen bindinger til fordringene, men mottar umiddelbart det avtalte oppgjøret.

Løpende salg av fordringsporteføljer

Dersom du allerede har en avtale om at inkassoselskapet skal kreve inn fordringer på dine vegne, kan avtalen utvides til også å gjelde løpende salg av disse fordringene. Det vil si at inkassobyrået løpende kjøper fordringer som du tidligere har sendt over, og som nå har nådd et avtalt tidspunkt i prosessen.

Kjøpstidspunktet kan i prinsippet være når som helst fra oversendelsestidspunktet til inkassobyrået og den etterfølgende tiden, for eksempel ved utsendelse av inkassovarsel eller betalingsoppfordring.

Kontroll

Å selge fremfor å jobbe selv med å få inn gjelden over tid fører til et mye raskere oppgjør. I praksis rekker du ikke å følge opp, og ting kan bli glemt.

Et salg gir bedre kontroll, mer oversikt og mindre oppfølging fordi du overlater oppgaven til en tredjepart som har dette som sitt fagområde.

Nedbetalingsplan

Uansett om du selger eller tar jobben selv, må du være tålmodig i påvente av at det skjer en endring som skaper en finansiell mulighet for skyldner til å betjene det han eller hun skylder. Fordelen med et salg er da at inkassoselskapet jobber metodisk over lang tid og tilrettelegger for betalingsordninger, en nedbetalingsplan, som skyldnerne kan leve med.

Frigjør kapital

Noen bransjer har høstet gode erfaringer med salg av fordringsporteføljer, spesielt bank og finans. Energibransjen bør også se verdien av å frigjøre kapital på denne måten. Det kan redusere lånebehovet i en tid med store investeringer i AMS (smarte strømmålere) og smart grid (neste generasjons strømnett). Tilsvarende vil det være behov innenfor alle bransjer for å frigjøre kapital til nye investeringer som skal styrke egen kjernevirksomhet og verdiskaping.

Vurderer du å selge fordringene dine og ønsker flere tips? Last ned vår gratis e-bok ›