Når du skal velge et inkassoselskap, bør du satse på en tjenesteleverandør som kan opptre som en utvidelse av økonomiavdelingen i virksomheten. Her er en veiledning om egenskapene du skal se etter.