Intrum_Justitia_Bytte_inkassoleverandør_foto_shutterstock_649516840-979152-edited.jpg

Hender det at du tenker at samarbeidet med inkassoleverandøren din kunne vært bedre? Eller at de har feil fokus? Jeg har samlet noen grunnleggende signaler du bør være oppmerksom på hos inkassoselskapet ditt. Er du usikker på om du har rett samarbeidspartner i dag, så merk deg disse signalene – de kan være tegn på at du bør vurdere et bytte.

1. Er din nåværende inkassoleverandør lite framtidsrettet?

Det er ikke alle inkassobyråer som klarer å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og som dermed heller ikke evner å benytte seg av de mulighetene som finnes når det gjelder innkrevingsmetoder og effektivitet.

Gode metoder innebærer løsninger som gjør at:

  • Kundene dine responderer raskt på måten de blir kontaktet på nettopp fordi den er tilpasset de enkelte kundene
  • Det er lagt til rette for digital interaktivitet mellom inkassobyrå og skyldner – altså kunden din
  • Kundene «gjenvinnes» og blir stabile betalere i framtiden også

Ta gjerne en titt på blogginnlegget «Digital innkreving gir umiddelbar effekt», fra min kollega Carl-Petter Udvang

2. Begrenset tjenestespekter

Kanskje inngikk du en avtale med en inkassoleverandør på et tidspunkt hvor du bare hadde behov for hjelp til inkassoarbeidet. Har behovet ditt endret seg slik at du også trenger hjelp til andre tjenester som fakturautsendelser, påminnelser o.l.? Hvis din nåværende leverandør ikke kan hjelpe deg med dette, er det et klart tegn på at du bør se deg om etter andre aktører i markedet – det er mange som tilbyr disse tjenestene, så dette punktet alene burde ikke være vanskelig å få innfridd.

3. Misnøye med rådgivning

Opplever du at du ikke får de rådene du er på jakt etter? Enten det gjelder tips om hvordan du bør tilnærme deg kundene dine, hvordan du kan forbedre interne rutiner eller optimalisere bedriftens kredittpolicy?

I blogginnlegget Hvordan jobber de beste inkassoselskapene påpekte jeg blant annet at du skal oppleve dem som en del av din egen virksomhet. Du bør forvente at selskapet bruker tid og ressurser på å bli kjent med både virksomheten din, hvilke utfordringer dere har, kundehistorikk o.l., for å kunne gi dere best mulig rådgivning hele veien. Føler du at dette mangler, kan det være verdt å vurdere å bytte inkassoleverandør.

En god leverandør bør kunne: 

  • Bidra til forbedret kontantstrøm
  • Gi verdifulle og proaktive råd
  • Bidra til økt kunnskap og kompetanse
  • Bidra til økonomisk vekst

4. Manglende resultater

Synes du det er vanskelig å se konkrete resultater? Det er alltid enklere å måle resultat når det foreligger tydelige KPI’er eller leveransemål. En god avtale med en inkassoleverandør bør derfor innebære målbare KPI’er med fokus på resultater. Det kan f.eks. være mål om en gitt kredittid eller antall gjenvunne kunder. Målene bør du og leverandøren komme fram til i fellesskap.

5. Snakker ikke samme språk?

Det er ikke sikkert du var oppmerksom på det da du inngikk avtalen med inkassoleverandøren, men hvordan kommunikasjonen fungerer mellom deg og leverandøren, og ikke minst mellom leverandøren og dine kunder, har stor betydning for hvordan saker blir løst. Kanskje har kundemassen din endret seg, eller du har fått nye kundeområder som krever at inkassoleverandøren har en tilnærming, og kjennskap, til annet lovverk og kultur enn leverandøren din har i dag.

Les også: Hvor mange språk snakker inkassoselskapet ditt – og hvorfor bør du bry deg?

Alle land har egne lover og regler – også når det gjelder inkasso. Det er derfor nødvendig med lokal kompetanse og en korrekt omgang med faguttrykk som brukes på det lokale språket i det området du opererer.

Og igjen, som jeg var inne på tidligere: Inkassoleverandøren skal være en del av din virksomhet, din forlengede arm om du vil. Da må de også snakke det språket og bruke den omgangstonen som gjenspeiler din virksomhet.

Oppsummering

Dersom din eksisterende leverandør leverer bra på alle de fem punktene over kan du føle deg relativt trygg på at du er i gode hender. I motsatt fall anbefaler jeg deg å undersøke hvilke andre, bedre alternativer som finnes.

Vil du ha en enkel innføring i hvordan en inkassoprosess foregår? Last ned vår infografikk ›